Strata netto z dz. kont. Biotonu wyniosła 10,8 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Bioton odnotował 10,8 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 10,78 mln zł wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 2,07 mln zł wobec 5,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 69,62 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 68,13 mln zł rok wcześniej. Łączne przychody z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosły 87,78 mln zł wobec 84,45 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy w I kwartale 2017 r. wyniosły 87,8 mln zł i były wyższe o 3,9% niż w analogicznym okresie 2016 r. Wzrost był wynikiem wyższej sprzedaży grupy kapitałowej SciGen Ltd." - czytamy w raporcie.

Marża brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym (po wyłączeniu niewykorzystanych mocy produkcyjnych) była niższa o 4,1 mln zł i osiągnęła poziom 42,2%.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 31,56 mln zł wobec 15,09 mln zł straty rok wcześniej.

"W I kwartale 2017 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 40,4 mln zł, w których największy udział stanowiła sprzedaż insuliny na rynku krajowym wynosząca 12,5 mln zł. W porównywalnym okresie 2016 r. przychody wyniosły 47,6 mln zł, co oznacza spadek o 15,1%. Główną przyczyną osiągniętych wyników była niższa sprzedaż form insulinowych na rynku krajowym częściowo skompensowana wyższą sprzedażą na rynek chiński (8,5 mln zł)" – czytamy dalej.

Jednostkowa marża brutto na sprzedaży była niższa o 7,8 mln zł i osiągnęła poziom 46%.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)