"Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że pan Piotr Walczak w dniu 31 maja 2017 r. złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. produkcji ze skutkiem na dzień 13 czerwca 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Walczak został powołany na wiceprezesa w marcu 2016 r. Z KGHM i Grupą Kapitałową związany jest od 1987 r. Swoją karierę zaczynał w Zakładach Górniczych Sieroszowice. Przeszedł wszystkie szczeble ścieżki zawodowej w KGHM, począwszy od stanowiska nadgórnika, sztygara i kierownika działu robót górniczych. Od lat jest także ratownikiem górniczym. W latach 2006-2007 oraz 2008-2010 pełnił funkcję dyrektora i pełnomocnika zarządu w Zakładach Górniczych Rudna. W latach 2007-2008 i 2010-2016 r. był dyrektorem Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego.

Prezesem KGHM Polska Miedź S.A. jest Radosław Domagalski-Łabędzki. W skład zarządu wchodzą jeszcze: Michał Jezioro wiceprezes ds. rozwoju, Stefan Świątkowski wiceprezes ds. finansowych oraz Rafał Pawełczak wiceprezes.

Także w środę KGHM poinformował o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na 21 czerwca 2017 r.

"Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2017 r. uprawniony akcjonariusz spółki - Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii (...), złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. dodatkowego punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej spółki" - poinformowano w komunikacie.

Jak podkreślono, wniosek w sprawie umieszczenia punktu porządku obrad w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez radę nadzorczą nadzoru nad działalnością spółki.

KGHM jest jedną z największych polskich spółek Skarbu Państwa i jest jednym z czołowych na świecie producentów miedzi i srebra. Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji KGHM. Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych.

>>> Czytaj też: Resort finansów wykrył wielką karuzelę podatkową. W procederze brało udział ponad 200 podmiotów