Zysk netto Bowim wzrósł r: r do 9,32 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Bowim odnotowało 9,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bowim podawał wcześniej, powołując się na wstępne dane, że odnotował 9,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. tj. o 7,44 mln zł więcej niż w I kw. 2016 r.

Zysk operacyjny wyniósł 15,17 mln zł wobec 5,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 266,58 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 177,54 mln zł rok wcześniej.

"Tak znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, był efektem utrzymujących się korzystnych trendów w branży dystrybucji, która znajdowała się pod wpływem potrzeb inwestycyjno-konsumpcyjnych przy lekkich wzrostach cen wyrobów hutniczych w okresie od stycznia do marca 2017 roku. Należy przy tym zaznaczyć, że ceny wyrobów hutniczych uległy wcześniej znaczącym wzrostom (II i IV kwartał 2016r.), przez co ich średnie wartości w pierwszych 3 miesiącach 2017 roku były ok. 26,9% wyższe w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 roku" - czytamy w raporcie.

Korzystne zmiany cen miały tylko częściowy wpływ na wzrost przychodów. Spółka oraz Grupa Bowim zwiększyła także efektywności w zakresie wolumenowego zaspokojenia rynku w oferowane przez siebie towary i produkty, gdzie w ujęciu rocznym został osiągnięty 13-procentowy wzrost sprzedaży mierzonej tonami, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 8,48 mln zł wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)