Polityka dywidendowa Bowim zakłada przeznaczanie 5-15% zysku netto na dywidendęWarszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Bowim przyjął politykę dywidendową, zakładającą wypłacanie 5-15% zysku netto w formie dywidendy, podała spółka.

"Przyjęta polityka zakłada, że zarząd spółki, rekomendując podział zysku za kolejne lata obrotowe, będzie przedkładał radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie od 5% do 15% zysku netto Bowim za dany rok obrotowy" – czytamy w komunikacie.

Przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy zarząd będzie uwzględniał między innymi:

• osiągnięty przez spółkę zysk netto;

• potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej;

• potrzeby płynnościowe grupy, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy.

"W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, rekomendacja zarządu może być w poszczególnych latach odmienna od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej" – czytamy dalej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)