Strata netto Sygnity wyniosła 87,96 mln zł w I poł. r.obr. 2016: 2017Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 87,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2016/2017 (1 października 2016 - 31 marca 2017) wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 92,2 mln zł wobec 7,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 184,15 mln zł w I poł. r.obr. 2016/2017 wobec 244,29 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 6 miesięcy zakończonych 31 marca 2017 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów i usług niższe o 24,6% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, co spowodowane było głównie rozpoznaniem korekt należności niezafakturowanych dotyczących projektów realizowanych przez Grupę. Najbardziej znaczącą grupą przychodów były usługi wdrożeniowe, które stanowiły 45,1% łącznej puli przychodów" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. r.obr. 2016/2017 (1 października 2016 - 31 marca 2017) wyniosła 89,89 mln zł wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

ISBnews)