Ministerstwo Finansów podało w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa, że dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec maja 758,167 mln zł, co daje 75,8 proc. planu.

Zakładane na 2017 rok wpływy w budżecie mają wynieść 1.000,0 mln zł. (PAP Biznes)