Best ogłosił wezwanie na 33,01% akcji Kredyt Inkaso po 22 zł: szt.Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Best ogłosił wezwanie na 4 269 961 akcji Kredyt Inkaso, stanowiących 33,01% ogólnej liczby głosów ma walnym zgromadzeniu, po cenie 22 zł za sztukę, poinformowała spółka.

"W wyniku wezwania spółka zamierza dokupić do 4 269 961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. Best posiada obecnie 4 268 134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie.

Warunkiem niezbędnym nabycia akcji przez Best jest złożenie zapisów na sprzedaż co najmniej 3 493 772 szt. akcji. Próg w wezwaniu został wyznaczony na takim poziomie, który dałby Best, łącznie z posiadanymi już akcjami, co najmniej 60% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso, a tym samym umożliwiłyby faktyczną kontrolę nad Kredyt Inkaso. Zaproponowana w wezwaniu cena wynosi 22 zł za akcję Kredyt Inkaso i spełnia wymogi przewidziane w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej, podano także.

"Otoczenie rynkowe w Polsce jest sprzyjające, ale rynek zarządzania wierzytelnościami staje się coraz bardziej konkurencyjny. Dlatego też na dynamiczny rozwój będą mogły liczyć jedynie podmioty efektywne operacyjnie, duże, z rozbudowanymi możliwościami pozyskiwania finansowania, szeroką ofertą dla wierzycieli i dłużników, działające na nowoczesnych systemach IT. Coraz większe znaczenie dla zwiększania skali działalności operacyjnej spółek z branży zarządzania wierzytelnościami będą miały także rynki zagraniczne - Best właśnie wchodzi na perspektywiczny rynek włoski poprzez swoją spółkę Best Capital Italy, z kolei Kredyt Inkaso ma silną pozycję na rynku rumuńskim" - powiedział prezes Bestu, Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Best kontroli nad Kredyt Inkaso.

"Best traktuje nabycie akcji jako długoterminową inwestycję strategiczną, której celem jest stworzenie silnej grupy podmiotów działających na rynku wierzytelności w Europie. Przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso umożliwi optymalizację źródeł pozyskiwania kapitału, wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników oraz udoskonalenie procesów windykacji, także w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT" - czytamy dalej.

Przewidywana data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso to 1 sierpnia 2017, natomiast przewidywane zakończenie zapisów nastąpi 14 sierpnia 2017 roku. Planowany dzień transakcji na GPW to 18 sierpnia 2017. Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w punktach usług maklerskich DM BPS.

"Po ewentualnym przejęciu pakietu akcji spółki, w pierwszej kolejności skupimy się na wzmocnieniu operacyjnym Kredyt Inkaso oraz na wygenerowaniu synergii operacyjnych pomiędzy spółkami. Jesteśmy przekonani, że wspólny rozwój Best, a przede wszystkim Kredyt Inkaso byłby znacznie szybszy i już w najbliższych kwartałach przyniósłby dużo wyższą wartość dla akcjonariuszy obu spółek. Dla dobra Kredyt Inkaso akcjonariusze powinni się porozumieć, aby razem tworzyć wartość" - dodał Borusowski.

Według niego, udane wezwanie, a co za tym idzie połączenie kluczowych kompetencji Best i Kredyt Inkaso to szansa na wzmocnienie pozycji obu firm, zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku.

"Przejęcie przez Best odpowiedzialności za rozwój Kredyt Inkaso oznaczałoby skokowe powiększenie skali działalności i udziałów rynkowych, a w efekcie dynamiczną poprawę wyników obydwu podmiotów i zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez wzrost wyceny rynkowej obu spółek. Docelowo widzimy swoje miejsce wśród 5 największych spółek na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie" - podkreślił prezes.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)