Cube.ITG ma list int. z Finteco ws. zbycia praw i obowiązków z umów za 5 mln złWarszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Cube.ITG zawarł z ProService Finteco (Finteco) list intencyjny, którego przedmiotem jest zamiar wstąpienia przez Finteco - w miejsce Cube - do umów z hiszpańską Ingienieria de Software Bancario SL o świadczenie usług oraz umowy handlowej, zawartych w 2015 r., podało Cube. Łączna cena za zbycie praw i obowiązków z umów na rzecz Finteco wyniesie 5 mln zł.

Ponadto Finteco jest zainteresowane przeprowadzeniem powiązanej transakcji polegającej na nabyciu wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółek stowarzyszonych ze spółką zależną Cube - Credit Support Platform i Platforma IT od wspólników tych spółek.

"Intencją stron listu intencyjnego jest, aby wszystkie transakcje były ze sobą powiązane w ten sposób, że przeprowadzenie oraz skuteczność nabycia praw i obowiązków do umów uzależniona będzie od przeprowadzenia i skuteczności transakcji powiązanej. Łączna cena za zbycie przez emitenta praw i obowiązków z umów na rzecz Finteco wyniesie 5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Strony ustaliły, iż postanowienia listu intencyjnego obowiązywać będą do 30 września 2017 r. co oznacza, że o ile we wskazanym terminie nie dojdzie do zamknięcia transakcji strony przestają być związane warunkami określonymi listem intencyjnym, a każda ze stron może odstąpić od dalszych negocjacji bez podawania przyczyny, nie będąc zobowiązaną do wykonania jakichkolwiek świadczeń lub czynności objętych listem intencyjnym oraz nie będąc uprawnioną do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z czynnościami wskazanymi w liście intencyjnym, podano także.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews)