Zysk netto Mercor z dział. kont. spadł r: r do 4,2 mln zł w r.obr. 2016: 2017Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Mercor odnotował 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w r.obr. 2016/2017 (kwiecień 2016 - marzec 2017) wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 3,05 mln zł wobec 5,1 mln zł.

"Na wyniki Grupy za rok 2016/2017 negatywny wpływ miały czynniki jednorazowe o łącznej wartości 5,2 mln zł, które obejmowały: 3,5 mln zł z tytułu nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony oraz 1,7 mln zł, na które składają się różnice inwentaryzacyjne wynikające z rozpoznanej kradzieży materiałów w zakładzie produkcyjnym spółki w Cieplewie. Po uwzględnieniu tych czynników zysk EBITDA wzrósł o 4% (do 18,8 mln zł z 18,0 mln zł rok wcześniej), zysk EBIT spadł o blisko 5% (do 11,5 mln zł z 12,1 mln zł rok wcześniej), a zysk netto spadł o 39% (do 4,2 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej)" - czytamy w komunikacie.

Wyniki Grupy Mercor za rok 2016/2017 po wykluczeniu zdarzeń jednorazowych wzrosły rok do roku. Zysk EBITDA poprawił się o 14% (do 20,5 mln zł z 18,0 mln zł rok wcześniej), zysk EBIT wzrósł o 9% (do 13,2 mln zł z 12,1 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wzrósł o ponad 37% (do 9,4 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej), podano także.

Zysk operacyjny wyniósł 11,55 mln zł wobec 12,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki za cały rok nie są dla nas satysfakcjonujące, choć pierwsze trzy kwartały były zbliżone do oczekiwań. Obraz ten zepsuł czwarty kwartał - na jego wynik duży wpływ miały jednorazowe obciążenia wyniku finansowego o łącznej wartości 5,2 mln zł. Z drugiej strony istotnie zwiększyliśmy sprzedaż na rynkach zagranicznych. W Rosji, nadal obarczonej dużym ryzykiem, pozyskujemy kolejne zamówienia poprzez spółkę Mercor Proof, która osiąga dobre wyniki. Przejęta w roku 2015/2016 węgierska spółka Dunamenti Tűzvédelem sukcesywnie rośnie, rozwijając cross-selling na Węgrzech, w Polsce jak i innych krajach europejskich. W Polsce sprzedaż utrzymuje się na stabilnym poziomie. Widzimy duży potencjał rozwoju we wszystkich pionach produktowych. Dobre perspektywy obserwujemy także na rynku oddzieleń przeciwpożarowych, dlatego podjęliśmy decyzję o powrocie do tego obszaru i nabyciu udziałów w spółce technologicznej DFM Doors, która już rozpoczęła produkcję innowacyjnych rozwiązań z zakresu oddzieleń przeciwpożarowych" - skomentował prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 269,5 mln zł w 2016/2017 r. wobec 231,73 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost poziomu przychodów Grupy w roku obrotowym 2016/2017 wpływ miała wyższa r/r o blisko 38% sprzedaż zagraniczna, w tym konsolidacja przychodów węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem (w wysokości 25,3 mln zł. Konsolidacja Dunamenti Tűzvédelem w roku 2015/2016 obejmowała 6 miesięcy, a wartość przychodów spółki w tym okresie wyniosła 9,7 mln zł). Grupa odnotowała w Polsce przychody na zbliżonym poziomie rok do roku, w wysokości 130,0 mln zł wobec 130,3 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż na rynkach zagranicznych w tym okresie wzrosła o 38%, do 139,5 mln zł z 101,4 mln zł. Największe dynamiki przychodów Grupa wypracowała w Rosji (59%) i Rumunii (59%) oraz w Czechach i na Słowacji (+51%)" - czytamy dalej.

W roku 2016/2017 Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości 276,8 mln zł, co oznacza 21-proc. wzrost rok do roku, wskazano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w 2016/2017 r. wyniósł 2,48 mln zł wobec 9,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Łącznie w całym roku obrotowym 2016/2017 Grupa wydała na inwestycje 30,7 mln zł, podano także.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)