górnik-kopalnia-przemysł

Górnik

źródło: ShutterStock

Strata operacyjna wyniosła 774,73 mln zł wobec 201,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6.814,94 mln zł w 2014 r. wobec 7.632,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2014 r. wyniosła 684,31 mln zł wobec 8,12 mln zł zysku rok wcześniej.

JSW podała, że przez cały ubiegły rok grupa zmagała się z najniższymi od lat cenami swojego głównego produktu, którym jest węgiel koksowy. W całym 2014 roku średnia cena sprzedaży węgla była o jedną ósmą niższa niż rok wcześniej.

W pierwszej połowie 2015 roku spodziewany jest dalszy spadek poziomu cen, odreagowanie notowań surowca przewidywane jest na drugą połowę roku.

"W ubiegłym roku otoczenie makroekonomiczne, na które nie mieliśmy żadnego wpływu, wyjątkowo nam nie sprzyjało. Ceny węgla koksowego - i tak już niskie - kontynuowały spadek. Naszą odpowiedzią musiało być rozpoczęcie wdrażania w spółce szeroko zakrojonych zmian po stronie kosztowej. Mamy pełną świadomość, że to dopiero początek drogi, ale mamy nadzieję na sprawne wprowadzenie w życie ustaleń wypracowanych ze stroną społeczną" - powiedział p.o. prezesa JSW  Jerzy Borecki, cytowany w komunikacie. 

>>> Czytaj też: Górnik z 30-letnim stażem: "Tu fałszerstwo goni fałszerstwo"

Rok 2014 zapoczątkował proces głębokiej restrukturyzacji całej grupy kapitałowej JSW, zwłaszcza w sferze optymalizacji kosztów, obciążających wyniki spółki oraz ściślejszego powiązania systemu wynagradzania z wydajnością.

"Ten program jest kontynuowany w 2015 roku, aby zagwarantować spółce stabilny rozwój, utrzymać miejsca pracy, a poprzez optymalną politykę inwestycyjną zapewnić nowe fronty robót na kolejne lata" - czytamy także. 

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.