"Dokument określa, intencję rozpoczęcia prac przygotowawczych i tryb prowadzenia negocjacji w celu podpisania umowy na dostarczenie nowej, rozszerzonej platformy bankowości mobilnej i internetowej. Nowa platforma pozwoli bankowi na dołączenie do grupy banków oferujących nowoczesne rozwiązania bankowości mobilnej. W dłuższej perspektywie czasowej wdrożona bankowość będzie generowała korzyści finansowe związane z przyrostem liczby klientów, szczególnie w obszarze podstawowych segmentów klientów banku" - czytamy w komunikacie.

W ramach kontynuacji długoterminowej i wielopoziomowej współpracy z bankiem, Software Mind dostarczy nową platformę transakcyjną. Docelowo obsługa cyfrowa będzie dostępna zarówno w wersji RWD, umożliwiającej korzystanie z serwisu zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych, oraz przez aplikację mobilną, dając tym samym dodatkowe kanały dostępu do zaktualizowanej oferty banku, podano również.

"Specjaliści UX Software Mind zaprojektują unikalną architekturę serwisu umożliwiającą intuicyjną realizację zakładanych przez bank scenariuszy obsługi klientów. Otrzymają oni tym samym łatwy dostęp nie tylko do rachunku i przelewów, ale również będą mogli zarządzać płatnościami, subskrybowanymi fakturami kosztowymi, kredytami czy ubezpieczeniami. Szeroka paleta funkcjonalności wraz z notyfikacjami w kalendarzu o płatnościach i terminach, pozwolą na optymalizację finansów cyfrowych klientów Pocztowego" - czytamy dalej.

Bank Pocztowy jest bankiem detalicznym. Model biznesowy banku opiera się na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską, zapewniającym bankowi wyłączny dostęp do jej sieci dystrybucji oraz szerokiego grona klientów przede wszystkim w Polsce regionalnej. Sieć dystrybucji na 30 czerwca 2015 r. obejmowała m.in. ponad 4,6 tys. placówek pocztowych, w tym 549 Pocztowych Stref Finansowych oraz 283 placówki banku, w tym 260 mikrooddziałów zlokalizowanych na terenie placówek pocztowych i jest uzupełniana przez kanały bankowości internetowej (Pocztowy24) oraz bankowości telefonicznej (Contact Center oraz PocztowySMS). Bank Pocztowy powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska (75% minus 10 akcji) oraz PKO Bank Polski (25% plus 10 akcji).

Wind Mobile jest notowanym na NewConnect integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów.