Wśród państw członkowskich koszty zatrudnienia najszybciej rosły w krajach bałtyckich i na Bałkanach. W drugim kwartale 2015 roku roczny wzrost godzinowych kosztów pracy w całej gospodarce na Łotwie wyniósł 7,9 proc., Rumunii (+ 7,7 proc.), w Bułgarii (+ 6,8 proc.), w Estonii (+ 5,5 proc.) i na Litwie (+ 4,3 proc.).

W całej Europie tylko w trzech państwach koszty zatrudnienia zmalały. Spadki odnotowano w Grecji (-2,9 proc.), na Cyprze (-1,2 proc.) i we Włoszech (-0,4 proc.).

W II kwartale 2015 r całkowite koszty zatrudnienia w Polsce wzrosły o 2,4 proc. rok do roku (wobec wzrostu o 4,6 proc. kwartał wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Koszty płacowe zwiększyły się w tym czasie o 2,4 proc. w relacji rocznej, a pozapłacowe o 2,5 proc. rok do roku.

W strefie euro godzinowe koszty pracy wzrosły o 1,6 proc. (EA19) i o 1,9 proc. w całej Unii Europejskiej w drugim kwartale 2015 roku, w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku.

W pierwszym kwartale 2015 roku, na godzinę koszty pracy wzrosły o 1,9 proc. w strefie euro i o 2,3 proc. w EU28.

Podział według działalności gospodarczej

W drugim kwartale 2015 roku w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły o 2,0 proc. w przemyśle, o 1,1 proc. w budownictwie, o 1,5 proc. w usługach.

W EU28, koszt pracy za godzinę wzrósł o 2,1 proc. w przemyśle, o 1,9 proc. w budownictwie, o 2,0 proc. w usługach.

W Polsce koszty zatrudnienia wzrosły o 2,4 proc. w przemyśle, o 1,8 proc., w budownictwie, o 3,0 proc. w usługach. Praca w sektorze publicznym podrożała o 1,7 proc., a w biznesie o 2,4 proc.

Koszty pracy w krajach Europy w 2 kw. 2015

Infografika