Ok. godz. 9:40 za akcje spółki płacono 8 (nadal bez zmian), a za PDA - 7,99 zł po wzroście o 2,44%.

Wind Mobile jest 477. spółką notowaną na głównym rynku, 15. debiutem na tym rynku i 7. spółką, która w tym roku przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Wind Mobile jest integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów.