Zysk operacyjny wyniósł 16,22 mln zł wobec 15,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,28 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 61,55 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 46,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 213,7 mln zł w porównaniu z 175,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 21,53 mln zł wobec 32,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.