Zysk operacyjny wyniósł 2,26 mln zł wobec 4,25 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wskaźnik rentowności EBITDA w pierwszym kwartale 2016 roku był niższy o 1,3 pkt proc. i wynosił 4,1%, wartościowo EBITDA spadła w omawianych okresach do poziomu 7 013 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 170,24 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 170,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 2,92 mln zł wobec 4,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw. Od 2004 akcje spółki są notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)