"Zysk netto spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 11 266 228,18 zł złotych zostanie podzielony w następujący sposób:
- na kapitał rezerwowy, celem zasilenia Funduszu Celowego Darowizn przeznaczona zostaje kwota 500 000,00 zł,
- na kapitał zapasowy przeznaczona zostaje kwota 10 766 228,18 zł" - czytamy w projektach.

Wczoraj rada nadzorcza Mostostalu Zabrze pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku.

W ubiegłym roku akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o przeznaczeniu 7,46 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 0,05 zł na akcję.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)