"List ofertowy zawiera ramowe warunki, na których fundusz inwestycyjny nie powiązany z emitentem jest gotów do nabycia obiektu biurowego Delta 44 bezpośrednio albo poprzez spółki od niego zależne. Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 28 mln zł netto, przy czym może ulec korekcie po przeprowadzeniu szczegółowej analizy inwestycji przez fundusz. Warunki określone w liście ofertowym pozwalają uznać, że może dojść pomiędzy stronami do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży. Spółka przyznała funduszowi wyłączność do czasu zakończenia procesu due diligence ww. nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż skomercjalizowanego budynku pozwoli spółce na uwolnienie środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na dalszy rozwój, podano również.

Delta 44 to położony w centrum Wrocławia kompleks usługowo-biurowy, w którym mieści się obecnie siedziba spółki Vantage Development. Oferuje prawie 3,7 tys. m2 powierzchni biurowej, handlowej i usługowej.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2015 r. sprzedała 613 lokali w porównaniu do 255 sprzedanych rok wcześniej.

(ISBnews)