Oferta obligacji Brastera do kwoty 10,5 mln zł rozpocznie się w środęWarszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Oferta obligacji Brastera o wartości do 10,5 mln zł rozpocznie się w środę, wynika z prospektu.

Przedmiotem oferty jest 105 tys. obligacji serii A o wartości nominalnej i emisyjnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi do 10,5 mln zł. Termin zapadalności obligacji to 2 lata i 6 miesięcy, podano w dokumencie.

"Posiadaczom obligacji będą wypłacane odsetki według zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 570 punktów bazowych w skali roku. Za pierwszy okres odsetkowy kończący się z dniem 30 czerwca 2017 r. obligatariuszom zostaną wypłacone odsetki w stałej wysokości 7,5% w skali roku" - czytamy w prospekcie.

Według przewidywanego harmonogramu, dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 16 listopada. Termin zakończenia przyjmowania zapisów to 28 listopada. Termin przydziału ustalono na 29 listopada. Przewidywany dzień emisji to 29 listopada. Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst to grudzień 2016 r.

Oferującym obligacje jest Ipopema Securities.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2015 r.

(ISBnews)