Capital Park

Większościowy akcjonariusz Capital Park – fundusze Patron – zdecydował o przeglądzie potencjalnych opcji, w wyniku których może, lecz nie musi, nastąpić zmiana struktury własnościowej Capital Park, podała spółka.>>>>

Netia

Netia odnotowała 2,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 13,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Agora

Agora odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 15,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Agora oczekuje, że rynek reklamy w Polsce powinien wzrosnąć o 1-3% r/r w 2017 r., podała spółka. >>>>

Agora prowadzi rozmowy z deweloperami o porozumieniach operatorskich w kwestii otwierania nowych kin, poinformował członek zarządu grupy Grzegorz Kossakowski.>>>>

Agora spodziewa się, że nowe otwarcie strategiczne nastąpi w 2018 r., kiedy kończy się dotychczasowa perspektywa celów strategicznych, poinformował członek zarządu Grzegorz Kossakowski. Grupa jest otwarta na akwizycje, ale priorytetem jest rozwój organiczny.>>>>

Agora ocenia, że umowa z Discovery przewidująca sprzedaż pozostałych udziałów w operatorze Metro TV zabezpiecza elastyczność obecności grupy na rynku telewizyjnym, poinformował prezes Bartosz Hojka.>>>>

Agora celuje w zwiększenie przychodów i rentowności wolumenu subskrypcji cyfrowych, poinformował prezes Bartosz Hojka. Grupa celuje w 110 tys. subskrypcji cyfrowych na koniec tego roku. >>>>

Agora jest na ścieżce realizacji swoich strategicznych celów długoterminowych, poinformował prezes Bartosz Hojka.>>>>

Polenergia

Polenergia odnotowała 37,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 14,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Polenergia wymaga dalszej dywersyfikacji technologicznej oraz geograficznej, dlatego w segment dystrybucji zainwestuje ponad 20 mln zł. Rozmawia z "wieloma potencjalnymi partnerami", m.in. z globalnym graczem Solar Century, z którym analizuje projekty PV w Polsce, jak i za granicą, poinformował kierujący pracami zarządu Polenergii Jacek Głowacki. >>>>

AdMassive Group

AdMassive Group przydzielił 1 625 obligacji serii E o łącznej wartości 1 mln zł, podała spółka. "Emisja obligacji serii E została skierowana do jednego podmiotu, któremu zarząd emitenta zaoferował nie więcej 1 625 obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 000 zł" - czytamy w komunikacie. "W ramach emisji został złożony 1 zapis na łączną ilość 1 625 obligacji o wartości emisyjnej 615,39 zł. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 1 000 008,75 zł" - podano także.

Zobacz też rekomendacje

Asseco SEE

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 20,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 11,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) będzie w br. kontynuować ekspansję na nowe rynki, w tym na obszarze Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, poinformował CEO Piotr Jeleński. >>>>

Asseco South Eastern Europe zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,47 zł na akcję z zysku za 2016 r. oraz z kapitału rezerwowego, podała spółka.>>>>

Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 2% r/r i wynosi 79,1 mln euro, a na marży1 jest wyższy r/r o 7% i wynosi 62,6 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Grupa liczy, że uda jej się jeszcze zrealizować dwa inne duże kontrakty.>>>>

Alior Bank

Fitch Ratings utrzymał rating podmiotu Alior Banku na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną, podał bank. >>>>

BZ WBK

Bank Zachodni WBK odnotował 2 166,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2 327,27 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Bank Zachodni WBK w zaktualizowanej strategii na lata 2017-2019 zakłada wzrost porównywalnego zysku netto oraz pozytywne trendy rozwojowe w zakresie dochodów odsetkowych i prowizji, podał bank. >>>>

Grupa Asseco

Sapiens Int., spółka z Grupy Asseco, zawarła umowę nabycia StoneRiver, Inc. za ok. 102 mln USD w gotówce, podała Sapiens. StoneRiver dostarcza rozwiązania i produkty dla sektora ubezpieczeniowego w Ameryce Północnej. >>>>

PKN Orlen, Grupa LotosKonsolidacja sektora paliwowego jest w Polsce potrzebna, bo wzmocni jego konkurencyjność. Większy podmiot będzie miał np. lepszą pozycję negocjacyjną w rozmowach dotyczących dostaw ropy - uważa redaktor naczelny branżowego portalu energetyka24 Piotr Maciążek. >>>>

Rząd nie podjął żadnych działań w kierunku połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. >>>>

BOŚ

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) odwołała z dniem 16 lutego br. Stanisława Kolasińskiego ze stanowiska wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa zarządu i Pawła Piterę ze stanowiska wiceprezesa zarządu, podał BOŚ. Jednocześnie RN powołała - z dniem 16 lutego br. - Dariusza Grylaka na stanowisko wiceprezesa zarządu, podano także.>>>>

- Fitch Ratings potwierdził oceny ratingowe dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), w tym długoterminowy rating IDR w walucie obcej na poziomie B+ oraz krajowy rating długoterminowy BB+(pol), z perspektywą stabilną, podał bank.>>>>

GetBack

GetBack przydzielił obligacje serii JN i JO o łącznej wartości nominalnej 5,7 mln zł, podała spółka. >>>>

Stalprodukt

Stalprodukt osiągnął 105,2 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej i 81,8 mln zł zysku netto w IV kwartale 2016 r., podała spółka.>>>>

The Farm 51

The Farm 51 zakończył publiczną ofertę obligacji przydzielając papiery dłużne o łącznej wartości emisyjnej ponad 4,2 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

Loyd

Loyd podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji o wartości nominalnej do 15 mln zł w trybie jednej lub kilku ofert prywatnych, poinformowała spółka. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na działalność akwizycyjną, refinansowanie obecnego zadłużenia oraz na rozwój działalności operacyjnej grupy kapitałowej, podano także. >>>>

Netia

Netia skłania się do zaproponowania wypłaty dywidendy "z wyważonym podejściem" do jej wysokości, poinformował zarząd operatora. Rekomendacji zarządu Netii w kwestii dywidendy należy oczekiwać na początku marca.>>>>

Stalexport

Stalexport Autostrady odnotował 159,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 113,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Budimex, ZUE

Konsorcjum firm Strabag, Budimex oraz ZUE podpisało umowę z PKP PLK na kompleksową modernizację linii obwodowej w stolicy, która łączy Warszawę Zachodnią i Gołąbki z Warszawą Gdańską, poinformowały spółki. Wartość kontraktu wynosi 159,7 mln zł netto.>>>>

Unibep

Konsorcjum firm Unibep (lider konsorcjum) oraz Most Sp. z o.o. podpisało umowę na wykonanie inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości", podał Unibep.>>>>

ZUE

Portfel zamówień ZUE wynosi 327 mln zł w kontraktach podpisanych, zaś przewidywalna wartość wynagrodzenia wynikająca z przetargów, w których spółka złożyła oferty z najniższą ceną wynosi 874 mln zł. poinformowała spółka. >>>>