Marvipol

W ramach segmentu motoryzacyjnego grupa Marvipol sprzedała w sierpniu 185 samochodów, tj. o 8% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku spółka sprzedała 1 610 samochodów, podał Marvipol. W sierpniu sprzedano 127 samochody marki Land Rover i 58 samochodów marki Jaguar. "Wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza Grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z Grupy do klienta finalnego wyniosła 35,9 mln zł (-10% r/r); YTD 383,5 mln zł (+26% r/r) " - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen

PKN Orlen jest zainteresowany wejściem na nowe rynki zagraniczne w segmencie detaliczym poprzez akwizycje, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński. Koncern byłby skłonny do nabycia sieci mających ok. 100 stacji lub więcej. >>>>

Polwax

Polwax odnotował 6,56 mln zł jednostkowego zysku netto w I półr 2017 r. wobec 7,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PCC Exol

PCC Exol odnotował 5,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 7,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

CD Projekt

CD Projekt odnotował 118,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 134,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CD Projekt uzyskał w I półroczu wyższą wartość przychodów z projektu Gwint od łącznej wartości nakładów poniesionych w tym okresie na promocję gry oraz innych kosztów związanych z tą produkcją, podała spółka.>>>>

Nakłady CD Projekt na prace rozwojowe, w tym największe projekty - Cyberpunk 2077 oraz Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana, wyniosły ok. 96,96 mln zł od początku 2016 do końca I półr. 2017 r., podała spółka.>>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

PCM

Prime Car Management (PCM) odnotowało 9,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 9,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Prime Car Management (PCM) obniżył plan sprzedaży na 2017 r. do 11 tys. kontraktów z wcześniej oczekiwanych 17 tys., podała spółka.>>>>

Gekoplast

Gekoplast odnotował 3,3 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Po publikacji wyników za I półr. br. Gekoplast podtrzymał wykonanie całorocznej prognozy, która zakłada wypracowanie ponad 7 mln zł zysku netto (+17% względem rezultatu roku 2016) i 14,5 mln zł wyniku EBITDA (+29%) przy 100,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11%), podała spółka.>>>>

Amica

Amica odnotowała 71,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 21,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

CCC

Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, podała spółka. Wpływy z oferty akcji będą wykorzystane do sfinansowania rozwoju grupy kapitałowej, jak też do utrzymania poziomu dźwigni finansowej w średnim okresie na poziomie od 1 do 2 z długoterminowym celem utrzymania poziomu dźwigni finansowej na poziomie bliższym 1, podano także.>>>>

T-Bull

T-Bull udostępnił grę "Poker World: Texas Holdem Games Online" w systemie Android, podała spółka.>>>>

Bloober Team

Gra "Layers of Fear: Legacy" od Bloober Team, która stanowi zremasterowaną i zredesignowaną wersję gry "Layers of Fear", ukaże się na terytorium całego świata wyłącznie w wersji na konsolę Nintendo Switch, podała spółka.>>>>

QubicGames

"Robonauts" od QubicGames zadebiutuje 19 września na platformie sprzedażowej Sony PlayStation 4, podała spółka. >>>>

APS Energia

Spółką zależna APS Energia, OOO APS Energia Rus, dostarczy urządzenia produkcji APS Energia dla zabezpieczeń pierwszego i drugiego energobloku Kurskiej Elektrowni Atomowej-2 o wartości ok. 14,2 mln zł, poinformowała spółka.>>>>

Uniqa

Spółki majątkowa i życiowa Uniqa wypracowały łącznie zysk netto wysokości 20,69 mln zł w I półroczu 2017 r., co oznacza wzrost o 20% r/r. Składka przypisana brutto obu spółek w tym okresie zwiększyła się o 63% r/r do 1,04 mld zł, podała Uniqa.>>>>