OT Logistics

 OT Logistics nabył 1 584 124 akcji Luka Rijeka d.d. (11,75% kapitału), zwiększając udziały w kapitale operatora największego portu w Chorwacji do 32,56%. W związku z tym ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka, podała spółka. >>>> 

CCC

Rada nadzorcza CCC wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H na 265 zł za sztukę, podała spółka. >>>> 

Ergis

Ergis odnotował 15,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 14,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Getin Noble Bank

- Rada nadzorcza Getin Noble Banku podjęła uchwały o powołaniu do składu zarządu Marcina Kuksinowicza i Macieja Kleczkiewicza jako członków zarządu, ze skutkiem na 11 września 2017 r., podał bank. >>>> 

Getin Noble Bank odnotował 67,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>> 

Getin Noble Bank oczekuje, że tempo wzrostu odpisów kredytowych, które sięgnęło 60,5% r/r w I półroczu będzie niższe w 2018 roku. W II połowie br. bank oczekuje wartości odpisów kredytowych na poziomie podobnym, jak w I półr., w którym sięgnęły one 450,3 mln zł, poinformowali przedstawiciele banku.>>>> 

Getin Noble Bank oczekuje, że 2018 rok zakończy zyskiem netto, poinformował prezes Artur Klimczak.>>>> 

Getin Noble Bank (GNB) szacuje, że w związku z oczekiwanymi dodatkowymi narzutami kapitałowymi, dotyczącymi kredytów walutowych, które będą obowiązywać od 2018 roku, może okresowo nie spełniać wymogów kapitałowych, poinformował prezes Artur Klimczak.>>>> 

Ursus

Ursus odnotował 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje    

Enea

Enea odnotowała 285,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 169,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 61,5% r/r do 5,58 TWh w II kw. 2017 r., podała spółka. W I półroczu wytwarzanie wzrosło o 37,2% r/r do 9,34 TWh. >>>> 

Enea podtrzymuje, że spodziewa się spadków r/r w segmentach energetyki konwencjonalnej, odnawialnych źródeł energii (OZE) i dystrybucji w 2017 r., a perspektywy w wydobyciu i obrocie ocenia jako neutralne, podała spółka.>>>> 

Łączne nakłady inwestycyjne Enei w 2017 r. wyniosą ponad 4 mld zł, poinformował prezes Mirosław Kowalik.>>>> 

Archicom 

Archicom Nieruchomości JN 3, jednostka zależna Archicomu, zawarła umowę zakupu nieruchomości gruntowej we Wrocławiu o powierzchni 5,5316 ha za cenę 27,5 mln zł netto (brutto 33,825 mln zł), przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.in. na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, podała spółka. "Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Wrocław Krzyki i pozwala na budowę ok. 770 lokali. Zakup wskazanej wyżej nieruchomości sfinansowany został ze środków własnych" - czytamy w komunikacie.

Dom Development

Dom Development zawarł z Acciona Nieruchomości Żoliborz umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Żoliborz w Warszawie, na których spółka zamierza zrealizować wieloetapowy projekt inwestycyjny z ok. 1 350 lokalami, podał Dom Development. "Ponadto, wobec spełnienia się warunków określonych w warunkowej umowie sprzedaży udziałów oraz warunkowej umowie sprzedaży praw dotyczących projektu deweloperskiego […] odpowiednio z: Alicionak i Fasby Bears Sociedad Limitada oraz Apricot Capital Group i Mirabelle Investments, spółka nabyła […] 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Mirabelle Investments oraz prawa autorskie do projektu, który może być zrealizowany na ww. nieruchomościach. Mirabelle Investments jest adresatem decyzji administracyjnych oraz stroną umów niezbędnych do realizacji na ww. nieruchomościach inwestycji mieszkaniowej" – czytamy w komunikacie.

Soho Development 

Soho Development i jej spółka zależna Dobra Forma 1 mają pozwolenie na użytkowanie wraz z poświadczeniem prawomocności budynku mieszkalnego I etapu inwestycji Dobra Forma przy ul. Bochenka w Krakowie, podało Soho Development.

CI Games

CI Games odnotowało 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półr. 2017 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Poziom sprzedaży "Sniper Ghost Warrior 3" zapewnił CI Games stabilizację finansową i deweloper gier pracuje już nad kolejnymi projektami, poinformował członek zarządu CI Games Maciej Nowotny. >>>> 

Lubelski Węgiel Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 43,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 20,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Lubelski Węgiel Bogdanka spodziewa się niewielkiego wzrostu cen sprzedawanego węgla w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Szlaga.>>>> 

Produkcja węgla handlowego Lubelskiego Węgla Bogdanka wzrosła o 9,5% r/r do 2 136 tys. ton w II kw. 2017 r., podała spółka. W I półroczu produkcja wyniosła 4 558 tys. ton i była o 6,4% wyższa r/r.>>>> 

Rafako

Rafako odnotowało 1,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosił ponad 3,3 mld zł na koniec czerwca br., z uwzględnieniem projektu Jaworzno, ale bez kontraktu w Opolu, poinformowała spółka.>>>> 

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze miał 189,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. >>>> 

Master Pharm

Master Pharm miał szacunkowo ok. 24 mln zł skonsolidowanych przychodów i 1,75 mln zł zysku netto grupy w I półroczu, podała spółka. >>>> 

QubicGames

Nintendo of America wyznaczyło datę wprowadzenia do sprzedaży gry "Robonauts" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej na 15 września 2017 roku, poinformował QubicGames, producent gry.>>>> 

Gino Rossi

Gino Rossi odnotowało 2,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półr. 2017 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Tower Investments

Tower Investments odnotował 9,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. fin. 2016/2017 (1 maja - 31 lipca 2017 r.) wobec 1,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

LUG

- LUG zrealizował pierwszą dostawę 2 tys. sztuk opraw ledowych w ramach umowy z rządem prowincji Misiones w Republice Argentyny. To pierwsza część kontraktu o wartości blisko 21 mln euro, podała spółka. "Debiutancka partia opraw powstała w zielonogórskich zakładach produkcyjnych LUG, kolejne dostawy będą już montowane w nowej fabryce w Argentynie, której otwarcie planowane jest na początek października 2017 r." - czytamy w komunikacie.

GetBack

GetBack rozpoczął współpracę z dwoma podmiotami na rynku hiszpańskim specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami, podała spółka. >>>> 

GetBack chce jeszcze w tym roku dokonać pierwszych zakupów portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, poinformował ISBnews prezes Konrad Kąkolewski. Spółka rozważa pozyskanie finansowania denominowanego w euro w celu pod zakupy na tym rynku.>>>> 

CS Group Polska

CS Group Polska złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. W najbliższych miesiącach planuje przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka. >>>> 

Torpol

Torpol oczekuje zdecydowanego wzrostu przychodów i poprawy marży w II półroczu 2017 w stosunku do I połowy roku, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Wskazał także, że harmonogram wykonania posiadanych kontraktów narzuca sprzedaż powyżej 1 mld zł w kolejnych dwóch latach.>>>>     

Torpol oczekuje, że na ważnym dla niego rynku norweskim pojawią się w IV kw. br. przetargi na roboty kolejowe o wartości nawet ok. 2,5 mld NOK, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.>>>> 

Bank Pekao

Bank Pekao udzieli innowacyjnym firmom kredytów z bezpłatnymi gwarancjami nawet na 80% wartości zaciąganego kredytu, podała instytucja. Program realizowany jest wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). >>>> 

BioMaxima 

BioMaxima podpisała umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) oraz nowego zakładu produkcyjnego w Lublinie za łącznie 9,7 mln zł, podała spółka.>>>> 

Skarbiec Holding

Skarbiec Holding podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie 17,87 mln zł z zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., wynoszącego 17,91 mln zł, na dywidendę, co da 2,62 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>> 

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) kładzie nacisk na aktywne poszukiwanie klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększając tym samym dywersyfikację portfela kredytowego, poinformował ISBnews wiceprezes BOŚ Bogusław Białowąs. Bank liczy na sukcesywny wzrost udziału kredytów dla MŚP w swoim portfelu, dodał.>>>> 

The Dust

The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, dokonał przydziału akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych w ramach oferty publicznej. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane 220 tys. akcji po cenie maksymalnej 12 zł, podała spółka. Wartość całej oferty wyniosła ponad 2,6 mln zł. Spółka rozpoczyna działania zmierzające do wprowadzenia akcji na NewConnect. >>>>