Próchnika 

Akcjonariusze Próchnika zdecydowali o emisji 60 549 089 akcji serii O, których wartość nominalna w wyniku obniżenia kapitału zakładowego wyniesie 0,3 zł za sztukę, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. "Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi w drodze emisji 60 549 089 nowych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,30 zł. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami pieniężnymi wobec spółki. Pokrycie akcji wkładem pieniężnym, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec spółki, nastąpi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego" - czytamy w uchwale. Akcje zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez zarząd.

Atlas Estates

Atlas Estates odnotował 17,53 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,51 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,34 mln euro wobec 1,27 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,54 mln euro w III kw. 2017 r. wobec 7,38 mln euro rok wcześniej. 

Global Cosmed

Global Cosmed odnotował 0,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,07 mln zł wobec 0,73 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,69 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 83,04 mln zł rok wcześniej. EBITDA w III kw. była dodatnia i wyniosła 2,5 mln zł w porównaniu ze stratą 3,8 mln zł w I poł. br.  

>>> Zobacz też rekomendacje 

Wasko

Wasko podpisało umowę z firmą Beskid Media na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do internetu. Wartość umowy to 17,2 mln zł netto. "Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej („zaprojektuj i wybuduj") w technologii FTTH na terenie obszaru inwestycyjnego nr 3.2.24.44b „Bielski część B". Wartość umowy wynosi 17,2 mln zł netto (21,2 mln zł brutto). Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 217 mieszkań w IX etapie osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu, podała spółka. Budowa IX etapu rozpocznie się w I kw. 2018 r. "W ramach IX etapu osiedla Lokum Deweloper oferuje lokale o metrażach od 26 m2 do ponad 100 m2 i układzie od jednego do czterech pokoi, przy czym większość to mieszkania 2- oraz 3-pokojowe. Cena za metr kwadratowy wynosi od 6 067 zł do 8 063 zł" - czytamy w komunikacie.   

Inter Cars

Inter Cars odnotował 60,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 67,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

LPP

LPP odnotowało 85,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 6,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

LPP planuje zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 5% r/r w 2018 r., do ok. 430 mln zł, podała spółka. LPP chce wejść w przyszłym roku ze sklepami własnymi do Kazachstanu i Słowenii, a w Izraelu otworzyć sklepy franczyzowe. Planowany wzrost powierzchni sięgnie 10% r/r w 2018 roku. >>>> 

LPP w celach na przyszły rok zakłada m.in. wzrost marży r/r do 53-54% i kontynuację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży, podała spółka. >>>> 

LPP planuje podwojenie przychodów osiąganych z e-commerce w 2018 r., ale nie przewiduje wejścia na obecnie działającą platformę innej firm, ani zakup firmy działającej w tym segmencie, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Przemysław Lutkiewicza. >>>> 

LPP planuje otwarcie w Kazachstanie sklepów wszystkich pięciu marek, którymi zarządza w 2018 r. i będą to salony własne, a nie franczyzowe - jak wcześniej spółka planowała, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Przemysława Lutkiewicza dla ISBnews. >>>> 

Asseco Poland

Asseco Poland odnotowało 288,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 82,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland wzrósł do 7,6 mld zł w 2017 r., tj. o 1% r/r. wg stanu na 15 listopada. Wzrost w zakresie oprogramowania i usług własnych wyniósł w tym czasie 4%, co pozwala z optymizmem patrzeć na końcówkę roku, poinformował wiceprezes Marek Panek. >>>> 

Cognor

Cognor ustalił cenę akcji we wtórnej ofercie publicznej (SPO) na 1,5 zł, a ostateczną liczbę akcji oferowanych na 26 528 415, podała spółka. >>>>  

Grupa Qumak

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 209 mln zł przychodów i ok. 54 mln zł straty netto za okres I-IX 2017 r., podała spółka. >>>>  

Vindexus

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 3,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

BBI Development

BBI Development odnotował 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Marvipol 

Akcjonariusze Marvipolu oraz Marvipol Development zdecydowali o dokonaniu podziału spółki Marvipol poprzez przeniesienie części majątku na spółkę Marvipol Development oraz o zmianie nazwy Marvipolu na British Automotive Holding, podał Marvipol. >>>> 

Ronson Europe

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Europe zatwierdziło proponowane zmiany w zarządzie, w efekcie czego nowym prezesem jest Nir Netzer, podała spółka. >>>> 

Dekpol

Dekpol odnotował 18,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dekpol odtrzymał tegoroczną prognozę finansową zakładającą osiągnięcie 500 mln zł skonsolidowanych przychodów, poinformowała spółka. >>>> 

Grupa AB

Grupa AB odnotowała 12,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2017/2018 wobec (zakończonego 30 września 2017 r.) 14,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują o niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 grudnia. >>>>  

Grupa AB spodziewa się, że będzie głównym beneficjentem spodziewanego w Polsce wzrostu w segmencie dystrybucji z wartością dodaną (value added distribution, VAD), poinformował prezes Andrzej Przybyło. Według niego, pierwsze interesujące spółkę przetargi mogą pojawić się w IV kw. br. >>>> 

Grupa AB ocenia, że niedawne premiery produktów Apple (iPhone 8 i iPhone X) wpłyną pozytywnie na dynamikę sprzedaży segmentu telefonów komórkowych w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Andrzej Przybyło. >>>> 

Provident Polska

Agnieszka Kłos została mianowana na stanowisko prezesa Provident Polska, podała spółka. Stanowisko obejmie 1 stycznia 2018 r. >>>> 

iFun4all

iFun4all ustalił datę premiery swej drugiej gry na konsolę Nintendo Switch pt. "Red Game Without a Great Name" na 24 listopada br., podała spółka. Gra zadebiutuje równolegle w Europie i Australii oraz w Stanach Zjednoczonych. >>>> 

Asbisc Enterprises Plc

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisc Enterprises Plc w październiku 2017 r. wyniosły ok. 139 mln USD i były o ok. 36% wyższe niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Alma Market

Sąd Rejonowy w Krakowie postanowił o upadłości Alma Market w dniu 21 listopada br., poinformowała spółka w komunikacie. >>>> 

GetBack  

Oferta spółki zależnej GetBacku została wybrana przez bank w Hiszpanii w przetargu na nabycie portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 246 mln euro, tj. ok. 1 mld zł, podał GetBack. >>>> 

OT Logistics

OT Logistics spodziewa się, że w segmencie żeglugowym 2017 rok zamknie się dobrym wynikiem, ze wzrostem tonażu i prawdopodobnie przychodów w ujęciu r/r, poinformował ISBnews wiceprezes Andrzej Klimek. >>>> 

Kopex, JSW, Famur

Konsorcjum spółki zależnej Kopeksu, Kopex Przedsiębiorstwo Budowy Szybów ma umowę z Jastrzębską Spółką Węglową - KWK Pniówek na pogłębianie szybu do głębokości 856 m wraz z wykonaniem wlotów szybowych za 53,59 mln zł, poinformował Famur. >>>>   

Plaza Centers N.V.

Spółka zależna Plaza Centers N.V. sfinalizowała sprzedaż centrum handlowo-rozrywkowego Toruń Plaza na rzecz prywatnego funduszu inwestycyjnego, podała Plaza. Cena sprzedaży to 70,6 mln euro plus dodatkowe ewentualne płatności w wysokości ok. 1,1 mln euro zależne od wyników. "Spółka obecnie otrzymała ok. 14,6 mln euro, natomiast dalsze 13,7 mln euro zostanie przekazane w ciągu 7 dni. Ta kwota netto wynika z pomniejszenia o wysokość pożyczki bankowej (ok. 43,3 mln euro) oraz innych dostosowań w zakresie bilansu" - czytamy w komunikacie. Dodatkowa kwota ok. 1,1 mln euro może zostać wpłacona pod koniec maja 2018 r., w przypadku podpisania nowych umów najmu do końca kwietnia 2018 r., podano także.