Mabion 

Mabion otrzymał od firmy zakontraktowanej do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z chłoniakami nieziarniczymi (NHL) potwierdzenie, iż wyniki badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 raportowane jako "wstępne" po dokładnej weryfikacji danych zmieniły status na "ostateczne", podała spółka. Pozytywna ocena wyniku badania klinicznego nie ulega zmianie. "Ostateczne wersje raportów zostaną załączone do wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu (MAA). Spółka wskazuje, iż pozytywne wyniki badania nie gwarantują zatwierdzenia produktu przez Europejską Agencję Leków (EMA)" - czytamy w komunikacie. 

Legimi

Legimi chce pozyskać 1,2 mln zł w ramach publicznej oferty obligacji serii N, poinformowała spółka. "Niekwestionowanym atutem naszego biznesu jest działalność w oparciu o model subskrypcyjny. Pozwala on stabilnie generować przepływy pieniężne, dzięki automatycznie pobieranej opłacie abonamentowej z karty kredytowej klienta. Mierzymy wysoko, mamy ambicje stać się odpowiednikiem Spotify, bądź Netfliksa na rynku e-książki. Działamy w niezwykle dynamicznej branży, szacuje się, że polski rynek e-książki rośnie co roku o ok. 100%. Dodatkowo jesteśmy obecni na rynku niemieckim, który jest jednym z największych na świecie" - powiedział prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje  

Marvipol Development

Marvipol Development odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Marvipol Development zdecydował o ustanowieniu programu emisji do 25 000 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka. >>>> 

Bank Pekao

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 czerwca o przeznaczeniu 2,07 mld zł z zysku za rok 2017 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 7,9 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. >>>> 

Rafako

Rafako odnotowało 8,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosiła ponad 3 mld zł na koniec marca br., z uwzględnieniem projektu Jaworzno, ale bez kontraktu w Opolu, poinformowała spółka. Do końca maja spółka chce pozyskać kontrakty o wartości ponad 160 mln zł. >>>> 

Maxcom

Maxcom odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Herkules

Herkules odnotował 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Polnord   

Akcjonariusze Polnordu zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca. >>>>  

Polnord zawarł dwie przedwstępne umowy nabycia niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 13 329 m2 położonych w Warszawie w rejonie ul. Lazurowej, na których planuje budowę 258 mieszkań, podała spółka. >>>> 

Pekabex

Pekabex odnotował 9,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

BBI Development

BBI Development odnotował 0,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Brand24

Brand24 nie wyklucza przejścia na parkiet główny GPW z NewConnect w 2019 r., poinformował prezes Michał Sadowski. >>>>  

FO Dębica 

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 8,66 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki, zwołane na 14 czerwca 2018 r., otrzymanych przez zarząd FO Dębica od akcjonariusza Altus TFI. >>>>  

Bumech  

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

GetBack

GetBack powinien zawrzeć układ jak najszybciej, gdyż postępuje "demoralizacja" tej firmy, uważa miliarder Leszek Czarnecki. W jego ocenie, już na etapie propozycji układu musi być mapa drogowa dotycząca tego, co firma będzie robiła w czasie jego trwania, tymczasem obecny plan biznesmen ocenia jako mało ambitny. Jednocześnie zapowiedział on, że jeśli w jego grupie pojawią się reklamacje to zostaną rozpatrzone, a zasadne zaspokojone. >>>> 

Grupa AB

Grupa AB zdecyduje o rekomendacji w sprawie dywidendy lub skupu akcji po zamknięciu roku finansowego i rozmowach z akcjonariuszami, poinformował ISBnews prezes Andrzej Przybyło. >>>>   

Mirbud

Mirbud odnotował 4,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 4,58 mln zł w porównaniu do 4,07 mln zł. >>>> 

Portfel zamówień grupy Mirbudu na 2018 r. wynosi obecnie ok. 1 220 mln zł, podała spółka >>>> 

7Levels

7Levels spodziewa się ustalenia konkretnej daty premiery gry "Castle of Heart" w Japonii w ciągu najbliższych miesięcy - decyzja uzależniona jest od wydawcy, poinformował ISBnews wiceprezes 7Levels Krzysztof Król. >>>> 

CDA

CDA liczy na debiut na NewConnect jak najszybciej, w zależności od decyzji dopuszczeniowej GPW, poinformował ISBnews dyrektor generalny Łukasz Ćwiek. >>>> 

Etno Cafe

Etno Cafe szykuje się do wejścia na rynek NewConnect w ciągu najbliższego roku, poinformował ISBnews CEO Łukasz Mrowiński. >>>> 

Kulczyk Investments

Kulczyk Investments nie zamierza odpowiadać na wezwanie do sprzedaży 100% akcji Polenergii, ogłoszone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), podała spółka. >>>>  

Ultimate Games

Ultimate Games zadebiutuje na rynku NewConnect w połowie czerwca tego roku, poinformowała spółka. >>>> 

NanoGroup

NanoVelos, spółka zależna NanoGroup otrzymała wstępny raport z innowacyjnego zabiegu wykonanego u pacjentów z chorobą Crohna. Pozytywne efekty zabiegu, wstępnie walidują założenia NanoVelos, które zamierza opracować unikalny nano-szkielet polimerowy, zwiększający przeżywalność komórek macierzystych w leczeniu przetok okołoodbytniczych, poinformowała spółka. >>>> 

Stalprodukt 

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 26 czerwca br. o przeznaczeniu 16,7 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>>  

Murapol

Grupa Murapol otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji przy London Road w Edynburgu, w ramach której powstanie 5-kondygnacyjny budynek z 30 lokalami mieszkalnymi, podała spółka. >>>> 

Grupa Lotos

Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. >>>> 

Browar Brodacz

Browar Brodacz chce pozyskać 4 mln zł z emisji akcji na budowę własnego browaru, poinformował ISBnews prezes Brodacz SA Tomasz Brzostowski. >>>> 

PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 866,75 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka. >>>>