Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż 202 lokali w ramach III etapu osiedla Amsterdam na Targówku Mieszkaniowym, podała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kw. 2019 roku. "Dom Development w ramach III etapu inwestycji oferuje 188 mieszkań oraz 14 lokali usługowych. W sprzedaży są przestronne i funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanej strukturze i powierzchni - od 29,3 m2 do 128,43 m2" - czytamy w komunikacie.

Marvipol Development

Marvipol Logistics - spółka zależna Marvipol Development - i PG Europe S.A R.L. zawarły z ELP Holdco (Poland) B.V. przedwstępną umowę sprzedaży udziałów PDC Industrial Center 60, realizującym projekt magazynowy w gminie Grodzisk Mazowiecki, podał Marvipol. Cena udziałów sprzedawanych przez Marvipol Logistics to ok. 2,36 mln euro (ok. 10,16 mln zł).

>>> Zobacz też rekomendacje

AAT Holding

AAT Holding odnotował 0,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Work Service

Work Service odnotował 5,87 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 5,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - z uwzględnieniem działalności zaniechanej wyniósł w tym czasie 4,5 mln zł w porównaniu z 6,61 mln zł rok wcześniej. >>>> 

GetBack

GetBack odnotował 1 327,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 200,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

GetBack zmienił termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego dla grupy kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku na 29 czerwca 2018 roku, poinformowała spółka. >>>> 

HubStyle

HubStyle odnotowało 1,32 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wojas

Wojas odnotował 1,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ciech

Ciech odnotował 73,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Qumak

Qumak odnotował 0,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Archicom

Archicom odnotował 6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem za I kw. 2018 r. to 8,49 mln zł w porównaniu z 2,95 mln zł zysku rok wcześniej. >>>> 

IMS

IMS odnotował 2,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Cyfrowy Polsat

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017, podała spółka. Jednocześnie podtrzymuje dotychczasową politykę dywidendową. >>>> 

PKN Orlen

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 26 czerwca o przeznaczeniu 1,28 mld zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję , wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>> 

Polnord

Polnord odnotował 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polnord jest w trakcie wyboru doradcy, który wesprze spółkę w procesie przeglądu opcji strategicznych, poinformował prezes Dariusz Krawczyk. >>>> 

Polnord ocenia, że w II kw. br. liczba przekazań mieszkań będzie "znacząco mniejsza" niż w I kw., kiedy spółka przekazała 323 lokale, a najwięcej przekazań będzie w IV kw. tego roku. Pozwoli to na ok. 1 030 -1 050 przekazań w całym roku, poinformowali przedstawiciele Polnordu. Jednocześnie podali, że spółka chciałaby mieć sprzedaż w 2018 r. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, ale możliwa jest korekta, związana ze sterowaniem tempem wprowadzania mieszkań do realizacji.  >>>> 

Warimpex

Warimpex odnotował 2,02 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,33 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ML System

ML System ustalił cenę emisyjną na 27 zł za akcję, a inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje nowej emisji, podała spółka. >>>>  

PGNiG 

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują 29 czerwca o przeznaczeniu 866,75 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>>  

Immofinanz

Immofinanz odnotował 4,34 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 101,7 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

OncoArendi Therapeutics

OncoArendi Therapeutics odnotował 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Boryszew

Boryszew podpisał z Krezusem aneks do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży 100% akcji spółki Walcownia Metali "Dziedzice", poinformowała spółka. >>>> 

Enea  

Akcjonariusze Enei zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na zwiększenie kapitałów rezerwowych, wynika z projektów na walne zgromadzenie. >>>> 

Indykpol 

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Indykpolu podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 r., na którą przeznaczono 2,5 mln zł, czyli 0,8 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Redan  

Akcjonariusze Redanu zdecydują o o przeznaczeniu zysku za 2017 r. kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca. >>>> 

Będzin

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 6,57 mln zł skonsolidowanego zysku w I kw. 2018 r. wobec 15,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o przeniesieniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca. >>>> 

Alma Market

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Alma Market w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 3 czerwca, podała giełda. >>>>  

Medicalgorithmics

Zarząd Medicalgorithmics zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 5,12 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,42 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Grupa OEX

OEX ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 17 zł za jedną akcję oferowaną, a ostateczna liczba akcji wynosi 1 101 445, poinformowała spółka. >>>> 

Próchnik

Próchnik złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości bez wstrzymania rozpoznania tego wniosku do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i bez przyjęcia obu tych wniosków do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem, poinformowała spółka. O powyższym wniosku poinformowany zostanie także tymczasowy nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. >>>> 

LW Bogdanka

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują o o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca >>>> 

Airway Medix

Zarząd Airway Medix przyjął ramową strategię dystrybucji nadwyżek pieniężnych do akcjonariuszy, która zakłada dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami na zasadach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz w zakresie, w jakim spółka będzie posiadać niezbędne środki pieniężne, poinformowała spółka. >>>> 

Larq

Akcjonariusze Larq zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca. >>>> 

BZ WBK 

Zarząd Banku Zachodniego WBK podjął uchwałę wyrażającą zgodę na ustanowienie programu emisji euroobligacji, w ramach którego łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji w żadnym czasie nie przekroczy 5 mld euro (lub równowartości tej kwoty w innych walutach), podał bank w komunikacie. >>>> 

Baltona  

Akcjonariusze Baltony zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. >>>>  

Murapol

Murapol nie wykonał opcji zakupu 79% udziałów w spółce Widzew Łódź S.A. (klubie piłkarskim Widzew Łódź), która wygasa z dniem 31 maja br. Powodem decyzji są prace przygotowujące spółkę do debiutu na giełdzie warszawskiej i w tym kontekście - potrzeba reorganizacji spółki w kierunku klasycznego dewelopera, ograniczającego ryzyko dywersyfikacji działalności poza działalność podstawową, podał Murapol. >>>> 

PBKM

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują o przeznaczeniu 4,26 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,9 zł na akcję , wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca. >>>> 

Mercator Medical

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 28 czerwca o przeznaczeniu zysku za 2017 rok w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>> 

Introl  

Akcjonariusze Introlu zdecydują o przeznaczeniu 7,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca. >>>> 

Budimex

Budimex zawarł umowę z Muzeum Historii Polski na budowę siedziby muzeum w Warszawie za 459,74 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

PGE

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 26 czerwca. >>>> 

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa otrzymała pozew wzajemny złożony przez gminę Olsztyn, w którym powód wzajemny domaga się zapłaty dwóch roszczeń w łącznej kwocie 13,55 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, podała spółka. Mostostal Warszawa uważa roszczenie za bezzasadne. >>>> 

ZPC Otmuchów

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) ustaliły cenę emisyjną w ofercie publicznej akcji serii E na 2 zł za akcję, podała spółka. >>>> 

LC Corp

Akcjonariusze LC Corp zdecydują o przeznaczeniu 107,4 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca. >>>> 

Vistula 

Akcjonariusze Vistuli zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 27 czerwca. >>>>  

Energa 

Energa-Obrót - spółka zależna Energi - zawarła ugodę z kolejnym z 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka. >>>> 

Elektrobudowa

Elektrobudowa obniżyła prognozę finansową na 2018 rok - jednostkowy zysk netto ma wynieść 34,8 mln zł wobec 41,9 mln zł zakładanych wcześniej, zaś skonsolidowany zysk netto prognozowany jest na 27,3 mln zł wobec 46 mln zł wcześniej, wynika z komunikatu. Zmiana prognoz to m.in. efekt znaczącego wzrostu kosztów na realizowanych kontraktach >>>> 

Qumak

Qumak złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy zarzuty do nakazu zapłaty wydanego na rzecz Oracle Polska, wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów postępowania oraz wnioskiem o uchylenie nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczającego, podała spółka. >>>> 

Grupa Azoty 

Zarząd Grupy Azoty zaproponował 25 lipca na dzień dywidendy i 8 sierpnia na dzień wypłaty dywidendy, podała spółka. >>>>