Introl

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu maksymalnie 500 tys. akcji w celu umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 2 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Na podstawie upoważnienia zawartego w treści niniejszej uchwały zostanie nabytych maksymalnie do 500 000 akcji zwykłych spółki, na okaziciela dopuszczonych do obrotu na GPW. Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 2 000 000,0 zł" – czytamy w uchwale.

Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) obniżył prognozę skonsolidowanego wyniku EBITDA do pomiędzy -20 mln euro a -23 mln euro w I poł. 2018 r. i pomiędzy -20 mln euro a -25 mln euro w całym 2018 r., podała spółka. "Informacje dostępne w związku z pracami nad zamknięciem rachunków za I poł. 2018 r. prowadzą do tego, by oczekiwać skonsolidowanej EBITDA za ten okres w przedziale od -20 mln euro do -23 mln euro" – czytamy w komunikacie. 

FO Dębica

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 67,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 62,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Goodyear Holdings, akcjonariusz Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica), posiadający 11 232 912 akcji spółki, stanowiących ok. 81,4% kapitału zakładowego, zażądał umieszczenia w ogłoszonym porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 25 września 2018 r. punktu mówiącego o podjęciu uchwał w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą rady nadzorczej, podała FO Dębica. >>>>  

Pekabex

Pekabex odnotował 22,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Capital Park

Capital Park odnotował 31,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Pragma Inkaso

Pragma Inkaso odnotowało 1,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Aplisens

Aplisens odnotował 7,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Aplisens liczy na rozpoczęcie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w 2019 r., planuje też rozpoczęcie sprzedaży w Turcji, poinformował prezes Adam Żurawski. >>>> 

Aplisens zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów na poziomie kilku procent w II poł. 2018 r. i wzrost zysku na podobnym poziomie, poinformował prezes Adam Żurawski. >>>> 

Aplisens może część zaplanowanych na ten rok nakładów inwestycyjnych przesunąć na kolejny rok, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> 

Aplisens skupi się na integracji nowo przejętej spółki Czach-Pomiar, ale w perspektywie po 2019 r. będzie zainteresowany kolejnymi akwizycjami, poinformował prezes Adam Żurawski. >>>> 


>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

T-Bull

Gra "Top Speed" T-Bulla zadebiutowała w chińskim sklepie Xiaomi/Mi Game Center, podała spółka. Gra będzie dostępna na terenie Chińskiej Republiki Ludowej (bez Hong Kongu, Makao i Tajwanu). >>>> 

Celon Pharma

Celon Pharma nawiązała współpracę z biofarmaceutyczną firmą Pure Biologics w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze leków biotechnologicznych, podała spółka. Efektem współpracy będzie identyfikacja potencjalnych kandydatów na leki biotechnologiczne, które w kolejnym etapie zostaną rozwinięte przez Celon Pharma w obszarze przedklinicznym i klinicznym. >>>> 

ABC Data

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w sierpniu 2018 roku wyniosły 353 mln zł, podała spółka. >>>>  

MZN Property

MZN Property odnotowało 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas wdrożył wspólnie z firmą Autenti podpis elektroniczny usprawniający procesy kredytowe, podał bank. Dzięki wdrożeniu rozwiązania Autenti w banku, podpisywanie umów kredytowych możliwe będzie online.>>>> 

Global Cosmed

Global Cosmed miał 142,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 5,1 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I poł. 2018 roku, podała spółka, przedstawiając wstępne szacunki tych danych. >>>>  

Mirbud

Oferta Mirbudu, warta 43,72 mln zł brutto, została wybrana w postępowaniu przetargowym miasta Świnoujście na "Budowę kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły", podała spółka. >>>> 

Kruk

Kruk ocenia, że ogłoszony w lipcu przegląd opcji strategicznych grupy zakończy się jeszcze w tym roku, poinformował prezes Piotr Krupa. >>>> 

Kruk zakłada, że inwestycje grupy w II połowie roku przekroczą 500 mln zł, z czego co najmniej połowa środków będzie zainwestowana w Polsce. Przyszły rok ma być także rekordowy pod względem nakładów na zakup portfeli, poinformowali przedstawiciele zarządu. Kruk oczekuje wzrostu spłat z portfeli i utrzymania wskaźnika kosztów do spłat na poziomie ok. 29% w kolejnych kwartałach z tendencją do jego obniżania w dłuższym okresie. >>>>  

Kruk odnotował 98,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 101,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Uniqa

Spółki majątkowa i życiowa Uniqa wypracowały łącznie zysk netto wysokości 23,6 mln zł w I półroczu 2018 r., co oznacza wzrost o 21% r/r, podała Uniqa. >>>>  

Atende

Zarząd Atende uchwalił rozpoczęcie procesu wydzielenia działalności operacyjnej do nowej spółki zależnej, podała spółka. >>>> 

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,7 mln zł w sierpniu br., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w sierpniu 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 11,5 mln zł. >>>> 

Vantage Development

Vantage Development odnotowało 30,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Masterlease

MasterRent24 - spółka z Grupy Masterlease, świadcząca usługi najmu krótkoterminowego - nabyła 600 nowych samochodów różnych klas, podała Masterlease. >>>> 

Rawplug

Akcjonariusze Rawplug zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu maksymalnie 2 727 272 akcji własnych za kwotę do 30 mln zł, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Santander Bank Polska 

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) chce pozostać bankiem wypłacającym dywidendę i będzie starał się maksymalizować ją w kolejnych latach, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>