Wittchen 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 18,4 mln zł w październiku 2018 r. i były niższe o 34% w skali roku, poinformowała spółka.
Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 14 mln zł we wrześniu i były wyższe o 13% r/r, zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 4,2 mln zł i były niższe o 73% r/r, podano w komunikacie.
W okresie styczeń-październik przychody ogółem wzrosły o 16% r/r do 181,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży detalicznej zwiększyły się w tym czasie o 19% r/r do 149,7 mln zł, zaś ze sprzedaży B2B wzrosły o 1% r/r do 31 mln zł. 

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za październik 2018 wyniosły 532,8 mln zł i były wyższe o 14% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń - październik wyniosły 3 808,5 mln zł i były wyższe o 15% r/r.
"Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za październik 2018 wyniosły ponad 426,3 mln zł (w tym 3,2 mln zł - eobuwie i 49,6 mln zł Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%, narastająco za okres styczeń - październik wyniosły około 2 973,9 mln zł (w tym 22,9 mln zł - eobuwie i 197,6 mln zł Karl Vögele AG) i były wyższe o 11% w stosunku do roku 2017" - czytamy w komunikacie.
Przychody w kanale internetowym za październik 2018 wyniosły 97,2 mln zł (w tym 3,1 mln zł Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38%, narastająco za okres styczeń - październik wyniosły 743,8 mln zł (w tym 9,2 mln zł Karl Vögele AG) i były wyższe o 56% w stosunku do roku 2017, podano także. 

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski odnotował 1 042 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 902 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 225,6 mld zł netto na koniec III kw. 2018 r. i wzrósł o ponad 11 mld zł od początku roku, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,7 pkt proc. r/r do 4,9% w III kw. >>>> 

PKO Bank Polski określi na nowe cele strategiczne w przyszłym roku, bowiem jest już bliski osiągnięcia wszystkich celów zawartych w strategii do 2020 roku, poinformowali przedstawiciele banku. Bank chce rozwijać się zarówno w sposób organiczny, jak też poprzez przejęcia wybranych aktywów. >>>> 

PKO Bank Polski spełnia kryteria do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku za 2018 rok i jest bliski spełnienia kryterium do wypłaty do 50% zysku - liczy bowiem na obniżenie bufora stress testowego, który pozwoliłby na wypłatę wyższej niż 25% kwoty z zysku za br., poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. >>>> 

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź zawarł z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd. (firmą należącą do grupy China Minmetals Corporation) umowę na sprzedaż katod miedzianych w latach 2019-2023 o szacowanej wartości 6,03-14,46 mld zł, podała spółka. >>>>  

FFiL Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 26,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 24,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Qumak

Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych orzekł, że zaproponowane przez Qumak kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym w przyspieszonym postępowaniu układowym są niezgodne z prawem, podała spółka. >>>>  

TIM

Zarząd TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2018 roku w łącznej wysokości 22 199 200 zł brutto, czyli 1 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 1 109 960 zł pochodzi z zysku wypracowanego przez spółkę w I półroczu 2018 r., zaś kwota w wysokości 21 089 240 zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali chce skupić 783 925 akcji własnych po 26 zł sztuka, podała spółka. >>>>  

Asbis Enterprises Plc

Rada dyrektorów Asbis Enterprises Plc podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 2 775 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55 500 000 akcji, co oznacza wypłatę zaliczki w wysokości 0,05 USD na akcję, podała spółka. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Santander Bank Polska

Produkty klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w tym rachunki, lokaty, karty, oraz historie rachunków będą migrowane do systemów Santander Bank Polska od soboty, 10 listopada 2018 r. (pod warunkiem dokonania wpisu przez KRS), podał DBPL. >>>>  

Cognor Holding

Cognor Holding spodziewa się, że EBITDA w IV kw. będzie niższe niż w III kw., ale wyższa r/r, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Przychody również powinny być wyższe w ujęciu rocznym. >>>>   

Cognor Holding liczy na wprowadzenie rekompensat dla przemysłu energochłonnego, które pozwolą polskim producentom hutniczym konkurować z producentami z Niemiec, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje 

Unimot

Unimot Asia LLC, spółka zależna od Unimotu, oficjalnie uruchomiła działalność w Chinach, gdzie prowadzi sprzedaż oraz dystrybucję olejów i smarów samochodowych pod marką AVIA, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,2 USD/b w październiku br. wobec 10,4 USD/b miesiąc wcześniej i 12,9 USD/b w październiku 2017 r., podała spółka. >>>> 

Echo Investment

Echo Investment sprzedało 65 mieszkań w październiku br. (wobec 148 rok wcześniej), a przekazało 109 (rok temu - 302), podała spółka. >>>> 

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 113,42 mln zł w październiku br., co oznacza wzrost o 34,69% r/r, podała spółka. >>>> 

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w październiku 2018 r. wyniosły około 56,9 mln zł i były wyższe o około 1,6% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-październik 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 590,4 mln zł i była wyższa o ok. 13,2% r/r. >>>>  

Grupa OEX  

OEX E-Business, spółka z Grupy OEX, został wyłącznym partnerem logistycznym e-commerce marki Pierre Fabre Dermo-Cosmetique w Polsce. Globalny producent dermo kosmetyków uruchomił pierwszy e-sklep w Europie 22 października br. >>>> 

CDRL 

CDRL zanotowało w październiku br. 14,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach (wzrost o 7% r/r) i 2,2 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce (wobec 1,8 mln zł rok wcześniej), poinformowała spółka. >>>>  

Global Cosmed

Global Cosmed miał 223,4 mln zł skonsolidowanych przychodów i 7,6 mln zł skonsolidowanej EBITDA w kw. I-III poł. 2018 roku, podała spółka, przedstawiając wstępne szacunki tych danych. >>>> 

Master Pharm

Master Pharm miał 52 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 7,15 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2018 r., wobec odpowiednio 41 mln zł i 3,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Infoscan, cardio.link

cardio.link, spółka zależna firmy Infoscan, planuje rozpoczęcie testów systemu telemedycznego do zdalnej diagnostyki chorób oraz zaburzeń układu krążenia w połowie listopada 2018 r., poinformował prezes cardio.link Miłosz Jamroży. Testy będą przeprowadzane we współpracy z dwoma polskimi ośrodkami klinicznymi: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM) i UM w Białystoku. >>>>  

BOŚ Bank  

Zarząd Bond Spot podjął uchwałę w przedmiocie zawieszenia obrotu obligacjami Banku Ochrony Środowiska serii D na rynku Catalyst, począwszy od 7 listopada 2018 roku, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, podał BOŚ Bank. >>>>  

APS Energia

APS Energia odnotowała 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. 2018 r. według wstępnych danych, wobec 5,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

PKP Cargo

Strony zakładowego układu zbiorowego pracy w PKP Cargo osiągnęły porozumienie, na mocy którego zostanie uruchomiony pilotażowy program kwartalnej premii zadaniowej za IV kw. 2018 r. Spółka oszacowała, że przy pełnej realizacji założonych celów, wartość dodatkowych wypłat wyniesie ok. 29,3 mln zł, podało PKP Cargo.>>>> 

JSW, Bumech

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wstrzymała dalszą realizację umowy zawartej z konsorcjum Bumech Mining – spółki zależnej Bumechu i Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o., Beprinż Strefy Sp. z o.o. spółka komandytowa na prace w Ruchu Zofiówka w kopalni Borynia - Zofiówka - Jastrzębie, podał Bumech. >>>> 

Famur

Famur odnotował 64,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 10,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>