MOL

Zarząd MOL zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy łącznie 107 284 482 158 HUF z zysku za 2018 rok, podała spółka. Oznacza to w sumie 142,5 HUF na każdą akcję. >>>>  

PKP Cargo

PKP Cargo szacuje, że odnotowało 183,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r., podała spółka. >>>> 

Dino Polska

Dino Polska odnotowało 307,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 213,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dino Polska planuje nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 850 mln zł w 2019 r. wobec 634 mln zł w ub.r. oraz większą r/r liczbę otwarć nowych sklepów, poinformował prezes Szymon Piduch. W 2018 r. nastąpiły 202 otwarcia, a sieć wzrosła do 977 placówek. >>>> 

Dino Polska oczekuje, że w bieżącym roku sprzedaż w ujęciu istniejących sklepów (like-for-like, LfL) zwiększy się w ujęciu jednocyfrowym w I kw. 2019 r., a w całym roku utrzyma się na poziomie z ub.r., zaś marża EBITDA ponownie poprawi się w 2019 r. w ujęciu rocznym, poinformował prezes Szymon Piduch. >>>> 

Dino Polska uważa, że za wcześnie jest mówić o planach dywidendowych, szczególnie biorąc pod uwagę plany w zakresie wysokich nakładów inwestycyjnych, poinformował prezes Szymon Piduch. >>>> 

Zapisany w strategii na lata 2017-2020 cel dotyczący otwarcia 1 200 sklepów do końca 2020 r. może zostać zrealizowany o rok wcześniej, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki. >>>> 

Pepees

Pepees odnotował wstępnie 21,31 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 13,36 mln zł rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Cyfrowy Polsat 

Dariusz Działkowski oraz Tomasz Gillner-Gorywoda złożyli 14 marca 2019 r. rezygnacje z funkcji członków zarządu Cyfrowego Polsatu z dniem 31 marca 2019 roku, bez podania przyczyn swoich rezygnacji, podała spółka. Następnie rada nadzorcza powołała z dniem 1 kwietnia 2019 roku na funkcję członka zarządu Cyfrowego Polsatu Jacka Felczykowskiego, obecnego członka zarządu spółki Polkomtel. >>>> 

Echo Investment

Lisala i Echo Partners, akcjonariusze bezpośrednio i pośrednio dominujący Echo Investment, rozpoczęli przegląd potencjalnych opcji strategicznych związanych z ich inwestycją w spółkę i dalszym rozwojem działalności spółki, podało Echo Investment. >>>> 

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź nie myśli o zbyciu projektu Sierra Gorda, poinformował prezes Marcin Chludziński. >>>> 

KGHM Polska Miedź odnotował 684 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

KGHM Polska Miedź planuje włączać kolejne obszary do planów inwestycyjnych, poinformował prezes Marcin Chludziński. Spółka koncentruje się na obszarze Zagłębia Miedziowego, ale nie wyklucza innych lokalizacji. >>>> 

KGHM Polska Miedż pracuje nad ograniczeniem przeszkód prawnych i regulacyjnych dla realizacji projektów Victoria i Ajax, poinformował wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Paweł Gruza. >>>> 

Novaturas

Novaturas osiągnął 10,1 mln euro obrotów w lutym 2019 r., tj. o 21% więcej licząc rok do roku, podała spółka. Narastająco za okres styczeń-luty obroty zwiększyły się o 23% r/r do 19,4 mln euro. >>>> 

Quercus TFI 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 10,19 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 34,03 mln zł zysku rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka w raporcie. Bez zdarzeń jednorazowych tj. bez rezerwy na ekspozycję na obligacje GetBack zysk netto wyniósł 21,1 mln zł. >>>>

Ronson Development 

Ronson Development wprowadził do przedsprzedaży 138 mieszkań w ramach I etapu osiedla Ursus Centralny w Warszawie, podała spółka. W ramach całej inwestycji powstanie docelowo 1 600 mieszkań.>>>>  

Bank Pekao

Bank Pekao udostępnił środowisko testowe dla usługodawców PSD2. Uprawnione podmioty - w ramach otwartej bankowości - będą mogły świadczyć usługi płatnicze za pośrednictwem przygotowanego przez Bank Pekao specjalnego interfejsu API, podał bank. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

JSW

Nakłady inwestycyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w 2019 roku na pewno będą większe o kilkaset milionów złotych w porównaniu do roku 2018, poinformował prezes spółki Daniel Ozon podczas konferencji prasowej. >>>>  

Jastrzębska Spółka Węglowa, która w 2018 r. podwyższyła wynagrodzenia pracowników o 7 proc., w tym roku nie planuje wzrostu płac. Zarząd rozważy wypłatę załodze jednorazowego świadczenia, po ocenie wyników pierwszego półrocza oraz prognoz na kolejny okres - podała JSW. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje wzrost wolumenu produkcji węgla w 2019 roku o kilka procent, zgodnie ze strategią spółki, podał prezes JSW Daniel Ozon. >>>> 

Przy obecnym kursie akcji Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie planuje emisji nowych akcji, poinformował prezes spółki Daniel Ozon. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) jeszcze w 2019 roku dokona aktualizacji obowiązującej strategii grupy, zapowiedział prezes Daniel Ozon. >>>> 

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która w 2018 r. wydała na inwestycje prawie 1,7 mld zł i zwiększyła wydobycie węgla o 3,3 proc., na ten rok zakłada kilkuprocentowy wzrost produkcji i większe nakłady inwestycyjne – podała spółka. JSW nie planuje nowej emisji akcji. >>>> 

X-Trade Brokers

Zarząd X-Trade Brokers podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 61 039 490,2 zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41 084 272,25 zł, tj. 0,35 zł na jedną akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018, podała spółka. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

T-Bull

T-Bull odnotował 4,4 mln pobrań gier w lutym, co daje ponad 392,5 mln pobrań łącznie, podała spółka. Deweloper rusza z gamingową ofensywą. W sklepie Play możemy znaleźć nowości w fazie otwartych beta testów: "Bike Rider Mobile", "Racing Classics PRO", "Best Sniper Legacy", "Pool Clash: 8 Ball Billiards". >>>> 

ZUE

Oferta ZUE, warta ok. 36,5 mln zł netto (tj. 44,9 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Gminy Miasta Szczecin na "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na pl. Szarych Szeregów", podało ZUE. >>>> 

Budimex 

Oferta Budimeksu za 616,42 mln zł netto została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. "Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320" (pierwotnie LOT C - odcinek Dęblin - Lublin) w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin, etap I", podał Budimex. >>>>