Sprawa zaczęła się od decyzji Komisji Europejskiej wydanej w 2017 r. KE nałożyła wtedy na Google karę w wysokości 2,4 miliarda euro za nadużywanie pozycji dominującej. Stwierdziła, że Google na stronie z wynikami wyszukiwania faworyzował własną porównywarkę cen produktów. Wyniki pokazywały się na pierwszym miejscu i były prezentowane bardziej atrakcyjnie wizualnie i tekstowo za pomocą tzw. shopping units. Wyniki wyszukiwania konkurencyjnych porównywarek były pokazywane niżej i wyświetlały się tylko jako niebieski link. W konsekwencji użytkownicy klikali na wyniki Google częściej niż na wyniki konkurentów.

Opinia Juliane Kokott dotyczy wyroku z listopada 2021 r., w którym podtrzymano karę nałożoną na Google przez Komisję Europejską. Kokott stwierdziła, że ​​sąd nie popełnił błędu w swoim orzeczeniu. Jej zdaniem KE a następnie sąd słusznie stwierdziły, że doszło do nierównego traktowania przez Google innych firm w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dlatego Trybunał powinien oddalić odwołanie Google i utrzymać nałożoną grzywnę.

Opinia Kokott nie jest wiążąca dla Trybunału Sprawiedliwości, ale sąd najczęściej kieruje się radą swoich rzeczników generalnych przy wydawaniu wyroków.

Inne postępowania antymonopolowe przeciwko Google

Reklama

W sumie Komisja Europejska i jej instytucje prowadzą przeciwko Google trzy postępowania antymonopolowe, łączna suma nałożonych kar wynosi ponad 9 mld dolarów. Oprócz faworyzowania porównywarki firmie zarzucono też faworyzowanie produktów reklamowych oraz autorskich aplikacji w sklepie Play z aplikacjami na system Android.

Google odwołało się od wszystkich wyroków i konsekwentnie zaprzecza nadużywaniu swojej pozycji dominującej. Utrzymuje, że jego produkty sprzyjają konkurencji i różnorodności na rynku internetowym.

W ostatnich latach UE przyjęła szereg przepisów, które zobowiązały firmy technologiczne do otwarcia swoich platform dla konkurencji, zwiększenia wysiłków na rzecz ochrony danych użytkowników, płacenia wyższych podatków oraz ochrony przed dezinformacją i nadużyciami w Internecie.