Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi rekrutacji, które wchodzą dziś w życie, pracownicy powinni być świadomi, że pracodawcy będą uprawnieni do sprawdzenia historii kandydata. Ta procedura będzie stosowana przede wszystkim w branżach związanych z psychologią, sportem oraz wychowaniem. Celem tych zmian jest ochrona nieletnich pacjentów i zapobieganie przestępstwom na tle seksualnym. Nowe wymogi obejmują konieczność dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Nowe przepisy od 15 lutego

"Dziennik Gazeta Prawna" donosi o wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących rekrutacji pracowników od 15 lutego 2024 roku. Ta inicjatywa jest związana z nowelizacją ustawy z 13 maja 2016 roku dotyczącej przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz ochrony małoletnich. Konkretnie odnosi się to do artykułu 21. wspomnianej ustawy, który poszerza wymagania dotyczące osób ubiegających się o zatrudnienie lub prowadzących inną działalność związaną z kontaktem z dziećmi. Te zawody dotyczą również sektora ochrony zdrowia, ponieważ kontakt z dziećmi mają pediatrzy, psychiatrzy, psycholodzy oraz inni pracownicy medyczni.

Reklama

Dzięki zaostrzonym kryteriom rekrutacyjnym na poszczególne stanowiska będą one obsługiwane przez kompetentne osoby bez niepokojących zapisów w przeszłości. Z drugiej strony, pacjenci, zwłaszcza ci pediatryczni, oraz rodzice, którzy wysyłają swoje dzieci na różne zajęcia pozaszkolne, rehabilitację czy psychoterapię, będą czuli się bezpieczniej.

Nowy obowiązek dla pracodawcy

Michał Łyszczarz, ekspert w dziedzinie prawa oświatowego i samorządu terytorialnego, podkreślił dla portalu gazetaprawna.pl, że obecnie pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy potencjalny pracownik nie figuruje przypadkiem w Rejestrze Sprawców Przestępstw Na Tle Seksualnym. To szczególnie istotne dla pracodawców oraz organizatorów związanych z działalnością:

 • Wychowawczą,
 • Edukacyjną,
 • Wypoczynkową,
 • Leczniczą,
 • Związaną ze świadczeniem porad psychologicznych,
 • Opierającą się na rozwoju duchowym,
 • Sportową,
 • Realizującą zainteresowania małoletnich.

W obecnym stanie prawnym, a więc do 14 lutego włącznie, na podstawie tej regulacji pracodawca lub organizator działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich itd. ma obowiązek badania, czy osoba, która zamierza zatrudnić, bądź dopuścić do innej działalności związanej z pracą z osobami małoletnimi widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - wyjaśnił w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl Michał Łyszczarz, autor komentarza do Ustawy o systemie oświaty, ekspert z zakresu prawa oświatowego i samorządu terytorialnego.

Po 15 lutego nie zmieni się to, ale regulacja art. 21 zostanie istotnie rozbudowana o kolejne wymagania– dodał.

Nowe obowiązki dla pracownika

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie od 15 lutego, kandydat do pracy będzie musiał dostarczyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", obejmuje to szczegółowe dane dotyczące:

 • Przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu Karnego, w tym przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • Przestępstw określonych w art. 189a i art. 207 Kodeksu Karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600).
 • Czynów zabronionych określonych w przepisach prawa obcego odpowiadających tym przestępstwom.