Z analizy obietnic pomocy wojskowej dla Ukrainy między 24 stycznia a 3 sierpnia wynika, że rząd USA zobowiązał się do dostarczenia największej ilości broni i innego sprzętu. Według portalu Ukraine Support Tracker Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, USA zadeklarowały 25 miliardów dolarów pomocy wojskowej.

Drugie w rankingu państwo, Wielka Brytania, zobowiązało się do pomocy o wartości ponad 4 miliardów dolarów. Jednak w ujęciu względnym oba zobowiązania dotyczące pomocy wojskowej wynoszą tylko około 0,1 procent PKB obu państw.

W takim ujęciu większy wysiłek wojenny ponoszą mniejsi sąsiedzi Ukrainy. Polska nominalnie na pomoc Ukrainie zadeklarowała 1,8 mld USD. To ok. 0,3 proc. PKB Polski. W przypadku Estonii jest to 0,8 proc. PKB.

Innymi dużymi darczyńcami pomocy wojskowej dla Ukrainy w ujęciu bezwzględnym są Niemcy (1,2 mld dol.) i Kanada (0,93 mln dol.). Odpowiada to 0,03 proc. i 0,06 proc. PKB.

Deklarowana pomoc wojskowa dla Ukrainy / statista.com