Orbis rekomenduje wypłatę 1,6 zł dywidendy na akcję za 2016 rokWarszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Orbis zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 73,72 mln zł, czyli 1,60 zł na akcję z zysku za 2016 rok, podała spółka.

"Zarząd Orbis S.A. informuje, że postanowił przedstawić walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy Orbis S.A. do akceptacji dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 154 743 909,56 zł następująco:

- kwotę 73 723 212,80 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy - w kwocie 1,60 zł na 1 akcję,

- kwotę 81 020 696,76 zł pozostawić jako zysk zatrzymany spółki z przeznaczeniem na cele statutowe" - czytamy w komunikacie.

Ustalenie dnia dywidendy zaproponowano na 18 lipca, a ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 3 sierpnia br.

"Proponowana wysokość dywidendy jest, zdaniem zarządu, wyrazem polityki zmierzającej do zachowania równowagi pomiędzy inwestycjami i wypłatą zysków, dzięki której realizowana jest konsekwentnie strategia wzrostu wartości spółki" - czytam także.

Orbis posiada największą sieć hoteli w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, która obejmowała 116 obiektów z ok. 19,7 tys. pokoi na koniec 2016 r. Najwięcej hoteli - 70 - Orbis posiadał w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)