"Zarząd zastrzega, że rekomendacja co do podziału zysku spółki za rok 2015 będzie uzależniona od osiągniętego zysku spółki za rok 2015, aktualnej sytuacji rynkowej, perspektyw i potrzeb finansowania rozwoju spółki i grupy kapitałowej oraz uwzględniać będzie konieczność utrzymania odpowiedniego poziomu płynności finansowej" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zarządu co do podziału zysku spółki za rok 2015 zostanie wydana przez zarząd w formie odrębnej uchwały przed walnym zgromadzeniem, a następnie zostanie przedstawiona do zaopiniowania radzie nadzorczej spółki, podano również.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.