Narastająco po 8 miesiącach br. udział PKP Cargo pod względem masy wyniósł 47,9% (spadek o 0,2 pkt proc. r/r), a pod względem pracy przewozowej 56% (spadek o 0,8 pkt proc. r/r). 

"Kolejowi przewoźnicy towarowi od dłuższego czasu mierzą się ze spowolnieniem rynku przewozów. Sierpień był kolejnym miesiącem, kiedy koleją przewieziono mniej towarów w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jest to konsekwencją m.in. wyraźnego spowolnienia na rynku kruszyw (opóźnienie dużych inwestycji infrastrukturalnych), trudnej sytuacji górnictwa oraz czynników ograniczających wielkość wymiany towarowej Polski ze Wschodem" - czytamy w komunikacie.

W sierpniu br. firma przewiozła 8,94 mln ton towarów na polskim rynku, tj. o 5,5% mniej niż rok wcześniej. Narastająco po ośmiu miesiącach wynik ten wynosi 69 mln ton (-2% r/r). Wykonana praca przewozowa w sierpniu wyniosła 2,3 mld tkm (-5,3% r/r), a narastająco po ośmiu miesiącach było to 18,2 mld tkm (-1,6% r/r).

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej