"Termin realizacji przedmiotu umowy (odbiór końcowy) został ustalony na dzień 30 listopada 2016 roku, przy czym termin na uzyskanie zgodności każdego podsystemu objętego zakresem zamówienia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz odbiór ostateczny został ustalony do dnia 30 czerwca 2017 roku. Okres gwarancji udzielonej PKP PLK przez Spółkę wynosi 10 lat od daty odbioru końcowego usługi. Okres rękojmi udzielonej PKP PLK przez spółkę wynosi 5 lat" - czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)