"Rekomendowane jest przy tym aby dzień dywidendy był wyznaczony na dziesiąty dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku netto spółki za 2015 rok, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch ratach tj.:

- I rata w wysokości 0,35 zł na jedną akcję - w dniu 30 września 2016 r.;

- II rata w wysokości 0,34 zł na jedną akcję - w dniu 30 listopada 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu, podano również.

Torpol odnotował 31,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 25,01 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 32 mln zł wobec 25 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238,24 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)