W porównaniu z I kw. 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 14,9 tys., tj. o 20 proc.  W końcu I kw. br. nieobsadzonych było jeszcze 21,6 tys. (tj. 11,3 proc.) nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2016 roku utworzono o 73,1 proc. więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 0,4 proc. mniej niż w I kwartale roku poprzedniego, podano w komunikacie. 

W okresie I kwartału 2016 roku zlikwidowano o 9,6 proc. więcej miejsc pracy niż w IV kwartale 2015 roku i o 13,6 proc. mniej niż w I kwartale roku poprzedniego, podał również GUS.

"Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2016 roku wyniosła 89,6 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (89,3 proc.) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (40,1 proc.) i do 9 osób (39,9 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (23 proc.) oraz w dziale "handel; naprawa pojazdów samochodowych" (17,5 proc.) i budownictwo (14,3 proc.). W I kwartale 2016 roku jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (25,5 proc.), specjalistów (17 proc.), a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15,8 proc.), podano także.

W końcu I kwartału 2016 r. największą liczbą ofert pracy dysponowały województwa: mazowieckie (24,5 proc.), wielkopolskie (12 proc.), i śląskie (11,9 proc.), a najskromniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwach: lubelskim (1,6 proc.), opolskim (1,9 proc.) oraz świętokrzyskim (2 proc.).

Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec marca br. 10 proc. wobec 10,3 proc. miesiąc wcześniej. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca wyniosła 1 600,5 tys. wobec 1 652,7 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 860,6 tys. przed rokiem.

>>> Czytaj też: 25-godzinny tydzień pracy? Badania pokazują, że to bardzo dobre rozwiązanie