W poszczególnych krajach Wspólnoty stosunek podatków do PKB jest bardzo zróżnicowany. Najwyższy wskaźnik wpływów z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w relacji do PKB zanotowano we Francji, Danii i Belgii. W tych trzech krajach relacja danin na rzecz państwa do PKB przekroczyła poziom 47 proc.: we Francji (47,9 proc.), w Danii (47,6 proc.), w Belgii (47,5 proc.). Kolejne były: Austria (44,4 proc.), Szwecja (44,2 proc.), Finlandia (44,1 proc.) i Włochy (43,5 proc.).

Na przeciwległym końcu skali znalazła się Irlandia z podatkami na poziomie 24,4 proc. PKB, a za nią Rumunia (28,0 proc.), Bułgaria (29,0 proc.), Litwa (29,4 proc.) i Łotwa (29,5 proc.).

Wyniki dla Polski w tym zestawieniu plasują się znacznie poniżej średniej unijnej. W 2015 r. wpływy do państwowej kasy w postaci podatków i innych danin stanowiły 33,3 proc. polskiego PKB.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2015 r. w większości państw członkowskich, w tym także w Polsce, udział podatków w PKB był większy niż rok wcześniej. Największe wzrosty zaobserwowano na Litwie - o 1,5 pkt proc. (z 27,9 proc. w roku 2014 do 29,4 proc. w 2015 roku) oraz w Estonii - o 1,3 pkt proc. (z 32,8 proc. do 34,1 proc. ).

Natomiast spadek relacji podatków do PKB odnotowano w ośmiu państwach członkowskich, zwłaszcza w Irlandii, gdzie udział danin w PKB zmniejszył się o 5,5 pkt proc. (z 29,9 proc. w roku 2014 do 24,4 proc. w 2015 roku).

W Polsce relacja podatków do PKB od wielu lat jest dość stabilna. W 2015 r. była wyższa o 0,4 pkt proc. niż rok wcześniej, ale o 0,5 pkt. proc. mniejsza niż przed dekadą. Jednak gdy podatki rosną szybciej niż PKB lub PKB maleje szybciej niż podatki, relacja ta ulega zmianie. Taka sytuacja może mieć miejsce w Polsce w 2016 r. Rząd zapowiada zwiększenie ściągalności podatków, podczas gdy polska gospodarka wyraźnie zwalnia - obecnie rozwija się najwolniej od trzech lat. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w trzecim kwartale PKB Polski wzrósł o 2,5 proc. w ujęciu rocznym oraz o 0,2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału tego roku. W 2015 r. PKB Polski wzrósł o 3,6 proc.

Patrząc na główne kategorie podatkowe widać, że w 2015 roku podatki od produkcji i importu miały najwyższy udział w PKB w Szwecji (gdzie stanowiły 22,1 proc. PKB), Chorwacji (19,7 proc.) i na Węgrzech (18,9 proc.), podczas gdy najniższy w Irlandii (8,9 proc.), Niemczech i Słowacji (po 11,0 proc.).

Pod względem podatków związanych z dochodami i majątkiem, najwyższy udział w PKB zarejestrowano w Danii (30,4 proc. PKB), Szwecji (18,4 proc.), Belgii (16,7 proc.) i Finlandii (16,6 proc.), natomiast najniższy w Bułgarii (5,4 proc.), na Litwie (5,5 proc.) i Chorwacji (6,0 proc.)

Składki na ubezpieczenia społeczne netto stanowiły znaczną część PKB we Francji (18,9 proc.), Belgii (16,7 proc.) i Niemiec (16,5 proc.), natomiast najniższy udział ubezpieczeń społecznych odnotowano w Danii (1,0 proc. PKB) i Szwecji (3,7 proc.).

W Polsce największy udział w PKB mają składki na ubezpieczenia społeczne, które stanowią 13,5 proc. PKB. Podatki związane z produkcją i importem to 13 proc. PKB, w tym 7 proc. to podatki od wartości dodanych, czyli VAT. Podatki od dochodów i majątku to tylko 6,9 proc. PKB, z czego na większość (4,7 proc.) to podatki od dochodów osób indywidualnych lub od gospodarstw domowych, natomiast podatki od dochodów lub zysków spółek to zaledwie 1,8 proc. PKB.

>>> Czytaj też: Miliard złotych za zmiany w kwocie wolnej. Co to oznacza dla budżetu?

Całkowity dochód z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w państwach członkowskich UE jako % PKB