Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Erbud

Erbud jako lider konsorcjum podpisał umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, poinformowała spółka. Wartość netto umowy z Gminą Lublin wynosi 55,5 mln zł, dodano. "Erbud jako lider konsorcjum podpisał umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, w skład którego wchodzi: przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z sala gimnastyczną wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez zbycie wierzytelności przysługujących wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy na rzecz banku lub innej instytucji finansowej o wartości 55,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. Terminy realizacji inwestycji przewidziano na 30.06.2020, podano także.

Erbud odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Erbud miała portfel zleceń w wysokości 1 964 mln zł na koniec marca br., z czego 1 543 mln zł przypada na 2018 rok, a 421 mln zł na dalsze lata (2019-2020), podała spółka. >>>>

Protektor

Zarząd Protektora zarekomendował przeznaczenie na dywidendę całego zysku netto za 2017 r., tj. 1,35 mln zł, oraz część kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 0,93 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Sygnity

Sygnity zawarło ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie umowy na zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny Podsystemów: "Hurtownia Danych" oraz "Podsystem Wykrywania Nadużyć" w ramach Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", podała spółka. Zamawiający zobowiązał się do zapłaty na rzecz spółki kwoty w łącznej wysokości ok. 13,4 mln zł brutto.

ZUE

Oferta ZUE została uznana za najkorzystniejszą w kolejnym postępowaniu przetargowym na przebudowę torowiska tramwajowego i budowę dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 95,7 mln zł netto, dodano.

FFiL Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka ocenia, że po spadku przychodów r/r w I kwartale ma powody do „dużego optymizmu" w obecnym kwartale, poinformował prezes Piotr Mikrut. >>>>

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa odnotował 1,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wartość portfela zamówień grupy Mostostal Warszawa wyniosła 1 616,9 mln zł na koniec marca br., podała spółka. "Spółki grupy kapitałowej uczestniczą w wielu postępowaniach przetargowych, co powinno przynieść efekty w postaci pozyskania nowych kontraktów w niedalekiej przyszłości" - czytamy w raporcie.

Polski Holding Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości (PHN) rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 12,64 mln zł, tj. 0,27 zł na akcję z zysku za 2017 rok, podała spółka.

>>> Zobacz też rekomendacje

Stalprodukt

Stalprodukt odnotował 99,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 82,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

MLP Group

MLP Group odnotowało 4,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 15,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,9 mln zł wobec 28,1 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,72 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 23,22 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 0,25 mln zł wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat, Netia

Cyfrowy Polsat oraz Karswell Limited podjęli decyzję o nabyciu akcji Netii w ramach wezwania pomimo nieziszczenia się jednego warunku, podano w komunikacie. >>>>

Emperia

Emperia odnotowała 13,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wittchen

Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 15,25 mln zł tj. 0,84 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z podjętych uchwał. >>>>

Play Communications

Play Communications odnotował 152,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 18,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Play Communications ocenia, że pierwszy kwartał 2018 r. był zadowalający dla spółki pod względem operacyjnym, a cały 2018 będzie rokiem przejściowym ze względu na Roam-Like-At-Home i inwestycje w sieć, poinformował prezes Jørgen Bang-Jensen. >>>>

Play Communications liczy, że wkrótce osiągnie poprawę na poziomie skorygowanej EBITDA w ujęciu r/r, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. >>>>

Grupa AB

Grupa AB odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2017/2018 wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC

CCC odnotowało 145,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 40,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC spodziewa się poprawy wyników sprzedaży w w kolejnych kwartałach mimo słabej sprzedaży w I kwartale spowodowanej wpływem pogody, poinformował wiceprezes Marcin Czyczerski. >>>>

Idea Bank

Idea Bank odnotował 14,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r., podał bank w raporcie. Całkowita sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank w I kwartale wyniosła 2,3 mld zł. >>>>

Boryszew

Boryszew odnotował 37,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 65,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

AmRest Holdings

AmRest Holdings odnotował 5,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln zł, podała spółka. Decyzja związana jest z koniecznością zapewnienia źródeł finansowania potencjalnych procesów akwizycyjnych, których przeprowadzenie przewidywane jest w ramach przyjętej strategii rozwoju grupy kapitałowej. >>>>

Redan

Redan podjął decyzję o skierowaniu do walnego zgromadzenia akcjonariuszy wniosku w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 w kwocie 4 376 tys. zł, w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. >>>>

Mennica Polska

Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Taką wysokość wypłaty rekomendował wcześniej zarząd spółki. >>>>

Rada nadzorcza Mennicy Polskiej powołała Grzegorza Zambrzyckiego na prezesa kolejnej kadencji, podała spółka. >>>>

Ergis

Ergis odnotował 5,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ergis liczy na lekką poprawę wyników r/r w drugim kwartale br., poinformował prezes Tadeusz Nowicki. >>>>

Ergis planuje nakłady inwestycyjne na poziomie podobnym jak rok wcześniej. Spółka wydała na inwestycje efektywnie 37 mln zł w 2017 r., poinformował prezes Tadeusz Nowicki. >>>>

Kino Polska TV

Kino Polska TV odnotowało 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Master Pharm

Master Pharm odnotował 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Altus TFI

Zarząd Altus TFI przyjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom sposobu podziału zysku za rok 2017 r. - według pierwszej propozycji, akcjonariusze mieliby otrzymać dywidendę w wysokości 1,49 zł na akcję, natomiast według drugiej - spółka przeprowadziłaby skup akcji własnych po cenie 16 zł za sztukę, podała spółka. >>>>

Mercator Medical

Mercator Medical odnotował 4,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PCC Intermodal

PCC Intermodal odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kogeneracja

Zespół Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 108,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 99,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rawlplug

Rawlplug odnotował 7,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BSC Drukarnia Opakowań

BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 6,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 7,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pepees

Pepees odnotował 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ovostar Union

Ovostar Union odnotował 7,23 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,28 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Miraculum

Miraculum odnotowało 0,59 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Cherrypick Games

Cherrypick Games odnotował 1,01 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa AB

Grupa AB nie wyklucza skupu akcji lub dywidendy, ale chce mieć siłę kapitałową w obliczu oczekiwanej konsolidacji rynku, poinformował prezes Andrzej Przybyło. >>>>

Grupa AB oczekuje, że będzie beneficjentem przyszłej konsolidacji rynku po zakończeniu wojny cenowej, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Przybyło. >>>>

Serinus Energy

Serinus Energy planuje emisję 66 666 667 nowych akcji zwykłych w cenie 15 pensów za akcję w ofercie i dopuszczenie istniejących akcji oraz akcji w ofercie do obrotu na Alternative Investment Market (AIM), prowadzonym przez London Stock Exchange (LME), podała spółka. Łączne wpływy z oferty mają sięgnąć ok. 10 mln GBP. >>>>

PKN Orlen

Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji serii D obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych. Ostateczne warunki emisji obligacji serii D zostały przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i zostaną opublikowane 16 maja br., podał PKN Orlen. >>>>

FO Dębica

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 89,72 mln zł z zysku netto za 2017 r., wynoszącego 119,57 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 6,5 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Tauron Polska Energia, ING BSK

Tauron Polska Energia oraz ING Bank Śląski podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych działań dotyczących budowy infrastruktury dla elektromobilności i rozwoju carsharingu samochodów elektrycznych, podały spółki. >>>>

Torpol

Torpol odnotował 4 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. (wobec 3,3 mln zł straty rok wcześniej), przy wzroście przychodów o ponad 230% r/r do 212,2 mln zł, podała spółka. Jak podkreślił Torpol, strata netto w tej wysokości była zgodna z oczekiwaniami analityków. >>>>

Auto Partner

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o przekazaniu całego zysku netto za 2017 r. w wysokości 38,9 mln zł na kapitał zapasowy i niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. >>>>

Raiffeisen Bank Polska

Raiffeisen Bank Polska odnotował 93,6 mln zł zysku netto w I kw. br. wobec z 76,1 mln zł straty rok wcześniej, podał bank. Wartość portfela kredytowego wyniosła 32,1 mld zł, a wolumen depozytów klientów 32,6 mld zł na koniec marca. >>>>

Zamet

Zamet rozpoczął proces poszukiwania inwestora dla Mostostalu Chojnice i chce w ciągu najbliższych kilku tygodni odbyć spotkania z potencjalnymi inwestorami. Spółka jest otwarta na inwestorów z różnych branż, krajowych i zagranicznych, poinformowali ISBnews członkowie zarządu. >>>>

Zamet dostrzega ożywienie na rynku offshore, hutniczym i metalurgicznym. Spółka jest do niego przygotowana, stale pracując nad optymalizacją procesów i efektywnością organizacji, poinformowali ISBnews członkowie zarządu. >>>>

Grupa Famur

Grupa Famur podpisała porozumienie o współpracy i dołączyła wraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) do grona partnerów, których celem jest współpraca przy zdobywaniu zamówień na rynku indyjskim w sektorze górniczym i energetycznym, poinformowała spółka i PFR. Pozostali partnery to: Jastrzębska Spółka Węglowa, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa oraz Indyjsko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa. >>>>

Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na stanowisko prezesa zarządu Alior Banku, podała KNF. >>>>

Murapol

Grupa Murapol sfinalizowała zakup nieruchomości o powierzchni wynoszącej blisko 0,9 ha, zlokalizowanej przy ul. Bytkowskiej w Katowicach, za kwotę ponad 4,5 mln zł netto, poinformowała spółka. Grupa, wraz z nabyciem prawa własności do terenu, uruchomiła sprzedaż zaprojektowanej na nim inwestycji - Murapol Śląskie Ogrody, dodano. >>>>

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego zawarło ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze umowę na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu, podał Mostostal Zabrze. Wartość prac objętych umową wynosi 81,3 mln zł netto (98,7 mln zł brutto). >>>>

KSG Agro

KSG Agro odnotowało 1,3 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,35 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bioton

Bioton zawarł z Yifan International Pharmaceutical umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich akcji w spółce zależnej SciGen Ltd, poinformowała spółka. Cena za pakiet akcji w SciGen posiadanych przez Bioton wynosi 26,76 mln USD, dodano. >>>>

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź odnotował 439 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 710 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>