Idea Bank

Wpisanie Idea Banku na listę ostrzeżeń publicznych dotyczy niektórych aktywności banku na rynku kapitałowym, podejrzenie naruszenia leży poza działalnością bankową i dotyczy zdarzeń mających miejsce w przeszłości - pisze Idea Bank w komunikacie związanym z wtorkową decyzją KNF. >>>> 

Bank Pekao

Bank Pekao nie prowadził i nie prowadzi żadnych rozmów związanych z przejęciem Getin Noble Banku, ani innych aktywów należących do Leszka Czarneckiego, podało w oświadczeniu biuro prasowe Pekao >>>> 

Vistula Group

Vistula Group odnotowała 6,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 6,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Vistula Group ocenia, że wielkość stacjonarnej sieci sprzedaży detalicznej powinna zbliżyć się do poziomu łącznie 450 salonów do końca bieżącego roku, podała spółka. Szacuje ona także, że sprzedaż online na koniec 2018 r. przekroczy 10% przychodów grupy. >>>> 

Unimot

Unimot odnotował 9,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 10,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Unimot podtrzymuje prognozę na koniec 2018 r., czyli osiągnięcie wyniku EBITDA na poziomie 12 mln zł, poinformował prezes Adam Sikorski. >>>>  

Inter Cars

Inter Cars odnotował 63,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 60,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Erbud  

Erbud odnotował 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Grupa Erbud miała portfel zleceń w wysokości 2 458 mln zł na koniec III kw. 2018 r., tj. o 16% większy niż rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Aplisens

Aplisens odnotował 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bank Handlowy

Bank Handlowy odnotował 158,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 171,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Bank Handlowy podtrzymuje deklarację osiągnięcia w tym roku zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10%. Bank oczekuje, że klientowska marża odsetkowa pozostanie na stabilnym poziomie do końca roku, poinformował prezes Sławomir Sikora. Na przyszły rok bank planuje wdrożenie nowej aplikacji mobilnej oraz ApplePay. >>>> 

CD Projekt

CD Projekt odnotował 15,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 35,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CD Projekt zakładał wyższy, niż osiągnięty od premiery do dnia publikacji sprawozdania, poziom sprzedaży gry "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści", poinformowała spółka. Oczekuje, że "skuteczna animacja zainteresowania tytułem" powinna wpłynąć na długoterminowy poziom sprzedaży i pozytywnie dołożyć się do wyników w kolejnych kwartałach. >>>> 

CD Projekt wydał 28 mln zł na prace rozwojowe "Cyberpunka 2077", "Gwint: Wiedźmińskiej Gry Karcianej" oraz "Wojny Krwi: Wiedźmińskich Opowieści" w III kw. br., podała spółka.>>>>   

CD Projekt zakłada model dystrybucyjny "Cyberpunk 2077" "z grubsza podobny" do "Wiedźmina 3", poinformował prezes Adam Kiciński. >>>> 

CD Projekt będzie pracował nadal nad grą "Gwint" jako strategicznym projektem biznesowym i polem doświadczalnym dla trybu multiplayer kolejnych projektów, poinformował prezes Adam Kiciński. >>>> 

Globe Trade Centre

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 22,96 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 52,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper odnotował 53,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 13,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal odnotował 11,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex -Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 1,23 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych, podała spółka. >>>> 


>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group odnotowało 9,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 0,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Grupa Pfleiderer podniosła strategiczny cel sprzedażowy na 2021 rok do 1,3 mld euro. Firma zakłada ponadto wzrost marży EBITDA do powyżej 16%, podano w komunikacie. >>>>  

BOŚ Bank 

Bank Ochrony Środowiska odnotował 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,83 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się umiarkowanego wzrostu EBITDA r/r w segmentach energetyki odnawialnej i dystrybucji, podała spółka. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada osiągnięcie statusu "ready to build" dla pierwszego 1 000 MW mocy zainstalowanej farm wiatrowych na morzu pod koniec 2021 r., poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że Urząd Regulacji Energetyki (PGE) "zrównoważy interesy" przy zatwierdzeniu wniosku grupy dotyczącego taryfy dla gospodarstw domowych, poinformował wiceprezes Emil Wojtowicz. >>>> 

Projekt przejęcia Autosanu przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) jest w fazie wstępnej, wynika z wypowiedzi prezesa PGE Henryka Baranowskiego. >>>> 

Ergis

Ergis podjął 3 października 2018 r. decyzję o zintensyfikowaniu działań, w porozumieniu z partnerami zewnętrznymi, w celu doprowadzenia do wyboru jednej z analizowanych opcji strategicznego rozwoju działalności spółki i grupy kapitałowej, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Analiza strategicznych opcji rozwoju ma również na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych grupy. >>>> 

ZE PAK

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) powołała Marcina Ginela na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała spółka. >>>> 

 Serinus

Serinus odnotował 0,57 mln USD skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 7,04 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Rawlplug

Rawlplug odnotował 12,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Qumak

Qumak zdecydował o zwróceniu się do sądu upadłościowego o rozpoznanie wniosku spółki z 31 października 2018 roku o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Podejmując ww. decyzję, zarząd kierował się dobrem jej wierzycieli i akcjonariuszy, mając na względzie ich najpełniejszą ochronę. >>>> 

Ultimate Games

Ultimate Games zawarł umowę licencyjna z Discovery Licensing INC, podała spółka. Zgodnie z zawartą umową licencjodawca udzielił spółce licencji na wykorzystanie znaków towarowych należących do licencjodawcy oraz muzyki i innych aktywów (m.in. dźwięki, głosy, wizerunki postaci) do programu "Naked and Afraid". >>>> 

Impel

Impel odnotował 6,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

FO Dębica

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 23,88 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 50,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

 ABC Data

ABC Data odnotowała 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 9,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ABC Data nadal liczy na podpisanie umowy strategicznego partnerstwa z trzecim chińskim partnerem do końca roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>> 

ABC Data oczekuje, że IV kwartał - tradycyjnie kluczowy dla branży - będzie zgodny z trendami historycznymi, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>> 

Alchemia

Alchemia chce skupić max. 6,76 mln akcji własnych, stanowiących 3,38% kapitału, po 4,8 zł sztuka, podała spółka. >>>>  

CDRL

CDRL zakończył budowę nowej hali magazynowej w Kościanie, podała spółka. Budynek o łącznej powierzchni 3,7 tys. m2 dedykowany jest m.in. obsłudze rosnącego kanału e-commerce. Pod koniec listopada hala będzie gotowa do użytkowania. Koszt budowy nowej inwestycji wyniósł ok. 6,5 mln zł, dodatkowe 4,5 mln zł spółka przeznaczy na wyposażenie. >>>> 

R22

R22 zanotował sprzedaż w wysokości 6,3 mln zł w segmencie hostingu w październiku br., co oznacza wzrost o 150% r/r, podała spółka. >>>>  

JHM Development

JHM Development odnotował 4,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Module Technologies

Module Technologies (dawniej LS Tech-Homes) w ramach realizacji nowej strategii rozwoju zamierza skoncentrować się na generalnym wykonawstwie budownictwa modułowego (3D) oraz (2D) z wykorzystaniem technologii BBS (CLT), podała spółka. Spółka chce również kontynuować realizację inwestycji w oparciu o dotychczasowe doświadczenie zdobyte w technologii SIP. >>>>  

PKN Orlen

Grupa PKN Orlen zanotowała wzrost sprzedaży w segmencie asfaltowym o 6% r/r w okresie I-III kwartał 2018 r., poinformowała spółka. >>>>  

Immofinanz

Immofinanz kontynuuje ekspansję swojej marki parków handlowych Stop Shop, nabywając osiem tego typu obiektów w Słowenii, Serbii i Chorwacji, podała spółka. Cena zakupu wyniosła około 90,5 mln euro. >>>>  

QubicGames 

QubicGames zakończył certyfikację gier "Wondershot" i "Super Hero Fight Club Reloaded" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. >>>> 

Alumetal

Alumetal planuje na przyszły rok nakłady inwestycyjne w wysokości porównywalnej do tegorocznych, które wyniosą niecałe 40 mln zł, poinformował wiceprezes Przemysław Grzybek. >>>>  

Zrealizowane wolumeny sprzedaży pozwalają założyć, że Alumetal zrealizuje wyniki założone w programie opcji menedżerskich na ten rok, poinformowała członkini zarządu Agnieszka Drzyżdżyk. >>>> 

Infoscan

Infoscan we współpracy z singapurskim partnerem MedwoRx International przeprowadził testy urządzenia MED Recorder do zdalnego badania bezdechu sennego w indonezyjskich i malezyjskich klinikach, podała spółka. Te kraje będą kolejnymi rynkami azjatyckimi, na które wejdzie Infoscan. >>>> 

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze odnotował 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 167,1 mln zł przychodów w III kw. 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. >>>>