Wskaźnik AIC na mieszkańca stosowany jest jako miara dobrobytu materialnego gospodarstw domowych. W 2022 r. poziomy rzeczywistego spożycia indywidualnego (AIC) w różnych krajach Unii Europejskiej wykazały istotne różnice.

Luksemburg na szczycie listy

Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy w Unii Europejskiej poziom AIC na mieszkańca odnotował Luksemburg - 38 proc. powyżej średniej licznej dla całej Wspólnoty. Na kolejnych miejscach plasowały się Austria i Niemcy. Oba kraje miały AIC na mieszkańca na poziomie po 18 proc. powyżej średniej UE. Następne były: Holandia (16 proc. ponad średnią) i Belgia (15 proc. powyżej średniej UE ).

Reklama

Ogółem w 2022 r. dziewięć krajów UE odnotowało AIC na mieszkańca na poziomie powyżej średniej UE.

Wśród państw, których wskaźnik AIC na mieszkańca był poniżej średniej UE, najniższy poziom odnotowano w Bułgarii, gdzie rzeczywiste spożycie było na poziomie 69 proc., czyli 31 proc. poniżej średniej dla całej Wspólnoty.

Węgrom do poziomu średniej UE brakowało w 2022 roku 29 proc., Chorwacji i Łotwie po 24 proc. a Słowacji - 23 proc.

Rzeczywista konsumpcja w Polsce

Polska znalazła się w grupie państw, które nadal gonią średnią UE. W Polsce rzeczywiste indywidualne spożycie na mieszkańca w 2022 r. było na poziomie 87 proc. średniej UE. (13 proc. poniżej średniej).

Pogoń Polski za dobrobytem państw starej UE trwa od wielu lat. W 2020 r. AIC per capita w Polsce było na poziomie 83 proc. średniej UE. Natomiast w pierwszym roku po przystąpieniu Polski do Wspólnoty AIC na mieszkańca wynosiło tylko 57 proc. średniej UE.

Gdzie konsumpcja rośnie, a gdzie spada najszybciej

W ciągu ostatnich trzech lat w większości krajów UE wskaźnik AIC na mieszkańca w stosunku do średniej UE uległ zmianie.

W latach 2020–2022 poziomy AIC wzrosły w 18 krajach UE, a zwłaszcza w Bułgarii (69 proc. średniej UE w 2022 r. w porównaniu z 60 proc. w 2020 r.), Chorwacji (76 proc. w porównaniu z 69 proc.), Rumunii (86 proc. w porównaniu z 81 proc.) i Irlandię (94 proc. w porównaniu z 89 proc.).

Z drugiej strony poziomy AIC spadły w 7 krajach UE. Największe spadki odnotowano w Danii, gdzie wskaźnik obniżył się do 110 proc. w 2022 r. wobec 121 proc. w 2020 r. W Niemczech wskaźnik spadł do 118 proc. w 2022 r. z 124 proc. w 2020 r. i Finlandii (109 proc. wobec 114 proc.).

Poziom aktywności gospodarczej

Dane Eurostatu pokazują znaczne różnice między krajami UE pod względem PKB na mieszkańca, które stosowane jest do pomiaru aktywności gospodarczej.

Podobnie jak w latach 2020 i 2021, także w 2022 roku najwyższy w UE poziom PKB na mieszkańca wyrażonego w PPS notowały Luksemburg i Irlandia, odpowiednio na poziomie 156 proc. i 135 proc. powyżej średniej UE.

Na kolejnym miejscu była Dania z PKB na mieszkańca na poziomie 36 proc. powyżej średniej UE. Następne były: Holandia (30 proc. powyżej), Austria (24 proc. powyżej) i Belgia (20 proc. powyżej średniej UE).

Najniższą aktywność gospodarczą wyrażoną jako PKB na mieszkańca wykazały Bułgaria (38 proc. poniżej średniej UE), Grecja (33 proc. poniżej) i Słowacja (29 proc. poniżej).

Aktywność gospodarcza w Polsce

W Polsce w 2022 r. PKB na mieszkańca było na poziomie 79 proc. średniej UE, podczas gdy w 2020 r. polskie PKB na mieszkańca wynosiło 76 proc. średniej, natomiast w 2004 roku było to tylko 51 proc. średniej UE.