Według World Economic Outlook Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje obecnie, że światowy PKB wzrośnie w tym roku o 3,1 procent, co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z październikową projekcją wynoszącą 2,9 procent.

W ocenie MFW światowa gospodarka okazała się zaskakująco odporna. Najnowszą poprawę prognoz wzrostu organizacja przypisuje solidnemu wzrostowi w Stanach Zjednoczonych oraz na kilku dużych rynkach wschodzących w połączeniu z szybszą niż oczekiwano dezinflacją w wielu regionach.

Perspektywy wzrostu światowego wynoszące 3,1 proc. w tym roku i 3,2 proc. w 2025 r. pozostają jednak znacznie poniżej średniego wzrostu w latach 2000–2019 wynoszącego 3,8 proc. Wśród czynników hamujących wzrost wymieniono działania banków centralnych wymierzone w inflację, wycofywanie wsparcia fiskalnego w obliczu wysokiego zadłużenia oraz powolny wzrost produktywności.

Reklama

Podsumowując, MFW stwierdza, że ryzyko dla jego najnowszej perspektywy nie ogranicza się już do pogorszenia, ponieważ możliwość szybszej niż oczekiwano dezinflacji lub luźniejszej polityki fiskalnej równoważy ryzyko czynników pogorszenia sytuacji rynkowej, takich jak utrzymująca się inflacja wymagająca długotrwałej restrykcyjnej polityki pieniężnej, nowe skoki cen towarów lub dalsze zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Najwyższy wzrost PKB w 2024 r.

Według prognozy MFW w 2024 r. najszybciej, w tempie 6,5 proc., będzie rozwijała się gospodarka Indii. Kolejne na liście państw z najwyższym przewidywanym wzrostem są Filipiny (6 proc.), Indonezja (5 proc.) i Chiny (4,6 proc.).

Gospodarka Argentyny skurczy się

Według MFW w 2024 r. w najgorszej sytuacji będzie gospodarka Argentyny. Najnowsza prognoza przewiduje spadek PKB w 2024 r. o 2,8 proc., podczas gdy poprzednie szacunki przewidywały wzrost o 2,8 proc. (korekta o -5,6 pp).

Najwolniej rozwijać się będą państwa Europy Zachodniej

Wśród najwolniej rozwijających się gospodarek znalazły się państwa europejskie. Włochy mają rosnąć w tempie 0,7 proc. Prognoza dla Holandii, po korekcie -0,4 pp, spadła do 0,7 proc., a dla Wielkiej Brytanii utrzymana została na poziomie 0,6 proc. MFW szacuje, że najwolniej będzie rosnąć gospodarka Niemiec. W 2024 roku PKB naszych zachodnich sąsiadów ma wzrosnąć o 0,5 proc., Wcześniej MFW prognozował wyższy wzrost (0,9 proc.).

Prognoza MFW dla Polski

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę dynamiki PKB Polski w 2024 r. z 2,3 do 2,8 proc., podczas gdy w 2025 r. obniżył ją z 3,4 do 3,2 proc.