Dane Eurostatu z 1 stycznia 2022 r. pokazują, że mediana wieku ludności Unii Europejskiej wyniosła 44,4 lat, o 0,3 roku więcej niż w 2021 r.

W ciągu dekady mediana rosła z 41,9 lat średnio o 0,25 roku rocznie. Oznacza to, że połowa populacji Wspólnoty europejskiej miała więcej niż 44,4 lat.

Mediania wieku w państwach UE

W poszczególnych krajach UE mediana wieku wahała się od 38,3 lat na Cyprze, 38,8 w Irlandii i 39,7 w Luksemburgu, do 48 lat we Włoszech, 46,8 w Portugalii i 46,1 w Grecji. Na początku 2022 roku w Polsce połowa populacji miała więcej niż 42 lata, czyli o 2,4 lata mniej niż średnia dla całej Unii Europejskiej.

Reklama

W latach 2012-2022 wskaźnik rósł we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Szwecji, gdzie spadł z 40,8 roku w 2012 roku do 40,7 roku w 2022 roku. Na Malcie mediana wieku nie zmieniła się w latach 2012-2022 i wynosiła 40,4 lat.

Które kraje starzeją się najszybciej?

W pięciu krajach UE mediana wieku populacji wzrosła o 4 lata lub więcej. W Portugalii odnotowano najmocniejszy wzrost wśród państw UE (+4,7 lat). Kolejna była Hiszpania (+4,3), Grecja i Słowacja (+4,1) oraz Włochy (+4).

Społeczeństwo w Polsce także starzeje się w tempie szybszym niż średnia UE. Od 2012 roku mediana wieku w naszym kraju wzrosła o 3,5 roku.