Utrzymujący się niski wskaźnik urodzeń i wysoka długość życia sprawiły, że Japonia jest najstarszym krajem na świecie pod względem odsetka osób w wieku powyżej 65 lat, który w tym roku osiągnął rekordowy poziom 29,1 proc.

Negatywne skutki starzejącego się społeczeństwa

Skutki starzejącego się społeczeństwa znacznie obciążają gospodarkę i system ubezpieczeń społecznych. Brak młodych widoczny jest też na rynku pracy. Zwiększanie wydatków na ubezpieczenia społeczne zwiększyło ogromne zadłużenie Japonii, a niedobór młodych ludzi spowodował, że w wielu branżach brakuje rąk do pracy – zwłaszcza w przypadku opiekunów osób starszych.

Premier Fumio Kishida powiedział, że jeśli nie podejmie radykalnych działań, krajowi grozi utrata zdolności do funkcjonowania.

Reklama
ikona lupy />
Odsetek osób starszych (powyżej 65 roku życia) według kraju / Bloomberg

Podejmowane przez Japonię kroki mające na celu zwiększenie wskaźnika urodzeń nie przyniosły pożądanych skutków. W zeszłym roku liczba urodzonych dzieci spadła po raz pierwszy od XIX wieku do mniej niż 800 000.

Dlatego, w celu uzupełnienia niedoboru siły roboczej, władze rozważają przyjęcie dużej liczby pracowników migrujących.

Nie tylko Japonia

Problem starzenia i kurczenia się populacji dotyka także inne części Azji. Oczekuje się, że w nadchodzących dziesięcioleciach podobne problemy jak Japonia, będzie mieć Korea Południowa. Problemy demografii dotykają też z Chiny. W 2022 r. po raz pierwszy od 60 lat liczba ludności Państwa Środka zaczęła się zmniejszać.

Z raportu wynika, że całkowita populacja Japonii spadła o około pół miliona osób, do 124,4 miliona. Oczekuje się, że do 2045 roku liczba ta spadnie do mniej niż 109 milionów.