"Zgodnie z przekazaną przez akcjonariuszy informacją, proces sprzedaży akcji zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu. Procedura ABB rozpocznie się po publikacji niniejszego raportu. Każdy z akcjonariuszy z osobna w odniesieniu do posiadanych akcji spółki zastrzega sobie możliwość zmiany warunków procedury ABB, w tym odwołania lub zakończona procedury ABB, zmiany terminu realizacji procedury ABB lub liczby oferowanych akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Firmą inwestycyjną wybraną przez akcjonariuszy prowadzącą Procedurę ABB jest Trigon Dom Maklerski, podano także.

PGS Software to spółka informatyczna oferująca usługi z dziedziny tworzenia oprogramowania oraz outsourcingu IT. W sierpniu 2016 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od listopada 2008 r.

(ISBnews)