Konsorcjum Torpolu odwołało się od wyroku ws zapłaty b. kontrahentom 19,3 mln złWarszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Torpolu (lider, 40% udziału w konsorcjum), Astaldi, PUT Intercor i PBDiM złożyło apelację ws. wyroku nakazującego konsorcjum zapłatę solidarnie na rzecz byłych kontrahentów Systra i Sotecni odpowiednio 16 mln zł oraz 3,3 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, podał Torpol. Jednocześnie konsorcjum wniosło o zasądzenie od Systra i Sotecni 33 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienia w realizacji prac na rzecz konsorcjum.

"Zgodnie z apelacją, wyrok został zaskarżony w odniesieniu do zasądzenia na rzecz Systra oraz Sotecni kwot wskazanych w przywołanym raporcie bieżącym [16 mln zł oraz 3,3 mln zł] oraz w odniesieniu do decyzji o oddaleniu powództwa wzajemnego. W apelacji w szczególności zakwestionowano właściwą ocenę sądu odnośnie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, w oparciu o które został wydany wyrok sądu z dnia 2 lutego 2017 r. W związku z powyższym w apelacji wniesiono w szczególności o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie w całości powództwa Systra i Sotecni oraz zasądzenie od ww. podmiotów kwoty łącznie 33 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za wskazane we wcześniejszych raportach bieżących opóźnienia w realizacji prac na rzecz konsorcjum" - czytamy w komunikacie.

W lutym sąd wydał nieprawomocny wyrok ws. zapłaty przez konsorcjum Torpolu (lider, 40% udziału w konsorcjum), Astaldi, PUT Intercor i PBDiM solidarnie na rzecz byłych kontrahentów Systra i Sotecni odpowiednio 16 mln zł oraz 3,3 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)