Akcjonariusze ATM Grupy zdecydują 18 maja o wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze ATM Grupy zdecydują 18 maja o wypłacie 18,55 mln zł dywidendy, tj. 0,22 zł na akcję, z zysku za 2016 r. w wysokości 16,66 mln zł oraz z zysków zatrzymanych w wysokości 1,88 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne.

"Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
- łączna kwota dywidendy wynosi 18 546 tys. zł, z czego kwota 16 662 tys. zł pochodzi z zysku bieżącego, a kwota 1 884 tys. zł pochodzi z zysków zatrzymanych,
- w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B,
- dywidenda na jedną akcję wynosi 0,22 zł
- dzień dywidendy ustala się na dzień 26.05.2017 r.,
- dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 02.06.2017 r." - czytamy w projektach uchwał.

W ubr. akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 18,546 mln zł, czyli 0,22 zł na jedną akcję.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)