Akcjonariusze Dom Development zdecydują 25 maja o 5,05 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Dom Development zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 25 maja o przeznaczeniu 125,59 mln zł na dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 5,05 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Jednocześnie część zysku netto za 2016 r. w kwocie 2,16 mln zł ma zostać przeznaczona na powiększenie kapitału zapasowego. ZWZ ustali także dzień dywidendy na 26 czerwca 2017 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy - na 4 lipca 2017 roku, czytamy w komunikacie.

Dom Development odnotował 125,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 80,73 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 127,74 mln zł wobec 80,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2016 r. spółka sprzedała 2 735 lokali wobec 2 383 rok wcześniej.

(ISBnews)