Zysk netto Idea Banku wyniósł 51,15 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 51,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 61,02 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zysk z działalności kontynuowanej Grupy Idea Bank skorygowany o składkę na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) wyniósł 60,2 mln zł i był o 111% większy w skali roku. W I kwartale Idea Bank zapłacił 15,2 mln zł podatku od aktywów oraz wykazał 9 mln zł kosztu z tytułu składki na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 185,15 mln zł wobec 130,14 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto utrzymała się na poziomie 4%.

"Rosnąca sprzedaż faktoringu, abonamentów księgowych, a także produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych zaowocowała zwiększeniem wyniku prowizyjnego do 103,7 mln zł, czyli o ponad 21%. Wynik odsetkowy wyniósł natomiast 185,2 mln zł, rosnąc aż o 42,3% rok do roku. Dzięki dalszej obniżce kosztu finansowania do 19 pb powyżej stopy WIBOR, z 73 pb w I kw. 2016 r. marża odsetkowa NIM utrzymała się na poziomie 4%" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 103,67 mln zł wobec 85,37 mln zł rok wcześniej.

"Miniony kwartał był niezwykle udany pod względem sprzedaży produktów kredytowych oraz leasingowych, która wyniosła 2,4 mld zł, rosnąc o prawie jedną trzecią rok do roku zł i powodując dalszy wzrost sumy bilansowej Grupy (22,3 mld zł). Historycznie najwyższy poziom udało się osiągnąć m.in. dzięki silnemu wzrostowi sprzedaży leasingu, która zwiększyła się o 40% r/r, przekraczając poziom 1,2 mld zł. Z produktów kredytowych Grupy Idea Banku korzysta już prawie 126 tysięcy klientów" - czytamy w komunikacie.

W I kwartale udział kredytów oraz należności leasingowych z opóźnieniem w spłacie przekraczającym 90 dni wyniósł 8,9% wartości portfela.

Po I kwartale 2017 roku Grupa przekroczyła liczbę 300 tys. aktywnych rachunków, utrzymując dodatkowo wzrost sprzedaży kredytowej na poziomie 11% kw/kw.

Aktywa razem banku wyniosły 22,28 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 21,52 mld na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 23,3 mln zł wobec 36,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik CAR dla grupy Idea Banki ukształtował się na poziomie 14,4%, a TIER1 na poziomie 12,1% na koniec I kw.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

(ISBnews)