Akcjonariusze Vigo System zdecydują 24 V o wypłacie 8,24 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Vigo System zdecydują o wypłacie 8,24 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 24 maja.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Vigo System zgodnie z rekomendacją zarządu i pozytywną oceną rady nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 10 005 860,12 zł w następujący sposób:

- kwotę 6 006 960 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 8,24 zł;

- kwotę 3 998 900,12 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

ZWZ ustali także dzień dywidendy na 31 maja 2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2017 r.

W ub.r. akcjonariusze Vigo System zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 4,73 mln zł, tj. 6,49 zł na akcję z zysku za 2015 rok.

Vigo System odnotował 10,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 9,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Vigo jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w listopadzie 2014 r.

(ISBnews)