Atende rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Atende podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę kwoty 7 27 mln zł z zysku za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, poinformowała spółka.

"Zarząd spółki rekomenduje ustalenie daty 28 czerwca 2017 r. jako dnia dywidendy oraz daty 14 lipca 2017 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2016 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" - czytamy w komunikacie.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania.

(ISBnews)